«Coachen er den moderne bedrifts vaktmestere. De rusler rundt i kjæledressene sine og kjæler, pusser og gnikker og gnir på kunnskapsindustriens kraftsentre. De hjelper til med å forbedre kommunikasjonen slik at det ene kraftsenteret er i synk med det andre. De bidrar til å finstemme orkesteret slik at falske toner lukes ut og alle faller inn i noenlunde samme takt.»

Er den voksende etterspørselen etter coaching en darwinistisk konsekvens av menneskets evolusjon? Eller er coachen et sykdomstegn i et gjennomkommersialisert samfunn hvor selv den gode samtale koster penger?

Coaching er en profesjon i rask vekst. Det er nok ikke tilfeldig. Markedsmekanismene tilsier at der det fins behov, vil også noe eller noen dukke opp for å ivareta disse behovene. Men hvorfor er behovet for den type tjenester en coach kan tilby så sterkt akkurat nå?

Gjør du en undersøkelse blant tilfeldige mennesker du treffer på gaten, tipper jeg at svarene vil kretse rundt to akser som i sine mest ekstreme uttrykk kan være omtrent som følger:

  1. Vi lever i et gjennomkommersialisert og kaldt samfunn, og dessverre er ikke den gode samtale lenger gratis. Skal du ha en skulder å gråte på, må du betale for det.
  2. Menneskeheten er i ferd med å gå inn i et nytt evolusjonstrinn, hvor det ikke først og fremst er fysiske attributter som endres, men vår persepsjon, selvforståelse, intelligens og bevissthet. Coaching dekker manges behov for større innsikt i egen tilværelse og bidrar til å skape mål og mening.

Mange gode grunner

Som en som har valgt å leve som profesjonell coach, er du antagelig ikke overrasket over å høre at jeg heller betydelig sterkere mot akse 2 enn den andre veien. Men for deg som opplever den første påstanden som den sanneste, har jeg likevel stor sympati og forståelse. Vårt samfunn er dessverre ikke preget av ro og ettertenksomhet og store rom og flater for meditasjon og gode samtaler.

Likevel forsvinner ikke behovet vi alle har for noen å speile seg i, bryne seg mot, utfordres av, anerkjennes av. Valget er ditt: Du kan være idealistisk og avvise coaching med “den dagen jeg må betale for å få støtte, så står jeg heller over”, eller du kan være pragmatisk, og resonnere med at “vel, jeg trenger noen å snakke med, og det vil antagelig være verdt både tiden og pengene å få hjelp av en profesjonell samtalepartner”.

Merk deg også at jeg bruker ordet profesjonell. For selv om du ser din far, sjef, kollega eller ektefelle som en god coach for deg, så er de ikke trent og drillet i faget, like lite som de nødvendigvis er profesjonelle håndverkere selv om de kan hjelpe deg med å skru sammen en hylle.

En coach bruker språk som sitt verktøy, og oppgaven er å være din personlige trener på et eller flere av de områdene du oppfatter at du trenger å øve deg på: Livstrening, ledertrening, relasjonstrening, foreldretrening.  Hvis du tror at dette er viktig for deg og din opplevelse av livet som meningsfullt, vil du helst ikke knytte til deg en amatør.

Og merk deg også: Coaching handler ikke om å reparere, men å forbedre. Det handler ikke om at noe er galt, men at noe er riktig, men kan bli enda riktigere. Ole Einar Bjørndalen bruker ikke en coach fordi han er så forbannet dårlig, men fordi han er så forbannet god.

Mange gode grunner for å skaffe deg en coach, altså, selv om du i utgangspunktet er skeptisk.

Bevissthetsutvidende
Jeg nevnte to mulige årsaker til at coaching er blitt populært. Jeg vil gjerne bruke noen ord på den andre aksen også. For aldri tidligere i menneskehetens historie har så mange vært så opptatt av bevissthet. Forskning på bevissthet er et av de heteste forskningsområdene i verden i dag. Noen tolker dette som et tegn på at mennesket som art er på vei inn i en ny fase. Vi (i hvert fall i Norge og store deler av den vestlige verden) befinner oss på toppen av Maslows pyramide.

I et darwinistisk perspektiv betyr det at andre egenskaper enn evnen til å nedlegge bytter favoriseres. Jo klokere, innsiktsfullere og mer selvrealisert du er, og jo bedre kontakt du har med ditt innerste jeg og universet som sådan, jo bedre tilpasset er du.

Dette er gode nyheter for tenkende mennesker. Vi kan bedrive vår yndlingsgeskjeft, tenke, reflektere og arbeide med å utvide vår bevissthet og komme i kontakt med universetet, og nå er det dessuten blitt godt for helsen også.

Det er gode nyheter for coachingindustrien også. For en god coach er sterkt bevissthetsutvidende. Og ulikt LSD og beslektede kjemiske substanser, er dette i hovedsak uten uønskede bivirkninger.

Arven etter Marx
Men hvordan kan evolusjonslæren favorisere noe så vidt lite matnyttig som refleksjon og ettertanke? Jeg tror vi ser resultatet av en langsiktig trend, en trend som Marx på sett og vis foregrep da han hevdet at de som utfører arbeidet skal eie produksjonsmidlene. Den gamle røde profeten hadde nok ingen anelse om at kapitalismen skulle frembringe hans idealsamfunn. Men vårt samfunn i dag er i aller høyeste grad drevet frem av den innretningen som sitter mellom ørene dine og til dine kolleger og konkurrenter. Kunnskapssamfunnet er en realitet. Vår tids parallell til “Spinning Jenny” eies av deg til de grader at du tar den med deg hjem hver ettermiddag og lar den sove på hodeputen din hver natt.

Så kloke hoder steller pent med hodet sitt, det er det som gir dem brød, trygghet, tak over hodet og fordeler ovenfor konkurrentene.

Kloke arbeidsgivere steller pent med hoder også. De vet at når Per og Kari går hjem, så går bedriften hjem også. De vet at når Kari er frustrert over Per eller sliter med tenåringen, så reduseres bedriftens leveringsevne også. De vet at det finstemte maskineriet bedriften er så avhengig av, trenger å smøres, trimmes og vedlikeholdes.

Kjæledress
Coachen er den moderne bedrifts vaktmestere. De rusler rundt i kjæledressene sine og kjæler, pusser og gnikker og gnir på kunnskapsindustriens kraftsentre. De hjelper til med å forbedre kommunikasjonen slik at det ene kraftsenteret er i synk med det andre. De bidrar til å finstemme orkesteret slik falske toner lukes ut og alle faller inn i noenlunde samme takt.

Midt i alt dette har de sin bevissthetsutvidende funksjon. De hjelper systemet, det være seg alle de ulike stemmene inni ditt hode, eller det kompliserte systemet av relasjoner du arbeider i til daglig, med å se seg selv. Ethvert system er i utgangspunktet selvreparerende, men for å vite hvor innsatsen skal legges inn, må man først se hvem man er. Coachen holder opp et speil og sier: Se dette mennesket, dette systemet, dette teamet! Og systemet ser, og det de ser skaper endring.

Så ja, fremveksten av coaching er etter min mening et relevant svar på de spørsmålene som møter det moderne mennesket og utfordringene vi står overfor som samfunn – og som art.

Coachens rolle er å være en katalysator for ny menneskelig innsikt. I den moderne kunnskapsfabrikken, representerer vi avdelingen som produserer aha-opplevelser.

På løpende bånd.

Og med det ønsker jeg deg en aha-rik sommer.


Denne artikkelen er opprinnelig skrevet for magasinet Ideer.

 

 

Litt klokere hver tirsdag?

Tirsdag morgen som ukebrev er en ukentlig mental vitamininnsprøytning rett i din innboks, ofte med en liten ekstra vri spesielt for deg som abonnerer. Meld deg på her. 

Gratulerer! Du står på listen. Ses på tirsdag!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
%d bloggere liker dette: