Da Johnnie ble leder, oppdaget han at det som hadde fått ham dit ikke var det som kunne få ham videre.

Johnnie var dyktig på sitt fagområde. Karriéren gikk på skinner, med stadig større ansvar og stadig mer spennende arbeidsoppgaver.

Den siste forfremmelsen han fikk var å bli leder for en avdeling på 120 mennesker.

Da gikk det over styr.

Gjennom årene hvor han stadig rykket frem i køen, hadde det faktum at han ble forfremmet på grunn av sin faglige dyktighet brent inn mønstre i hjernen hans.

Der stod det inngravert: Ved å være dyktigere enn mine kolleger, sikrer jeg min posisjon og kommer videre.

Da han ble leder for 120 dyktige fagfolk, fortalte programmene som var brent inn i hodet hans at han måtte være dyktigere enn hver enkelt av dem.

Det er jo slik man kommer fremover, ikke sant?

Det var selvsagt en umulighet.

Og Johnnie var ikke dummere enn at han så at han ville forskreve seg sterkt om han fortsatte i dette sporet.

Rent bortsett fra at medarbeidere slett ikke føler noe behov for å bli utkonkurrert av sjefen sin. Tvert imot, de vil gjerne ha hjelp til selv å vokse i sine roller ved at de opplever mestring, kontroll over egen hverdag og en følelse av å være mer enn en brikke i maskineriet.

Når fagfolk blir ledere, trenger de en oppgradering av programvaren sin. Ekspertisen de har tilegnet seg gjennom mange år blir om ikke verdiløs, så i det minste sekundær.

Lederskap er en egen disiplin, som krever sin egen ekspertise.

Når du har en lederrolle, er din jobb å skape resultater gjennom andre.

Du skal dyrke frem folkene dine og være nøye på at alle nyansatte er eller har potensial til å bli flinkere enn deg i sitt fag.

Det eneste du skal være best på er å være lederen deres.

Til det er din viktigste egenskap å manøvrere i det intrikate, alltid omskiftelige nettet av relasjoner som omgir deg.

Som en god leder er dette din jobbeskrivelse:

  • Du skal se og inspirere andre til å se en attraktiv fremtid.
  • Du skal utfordre etablerte sannheter – ikke bare for utfordringens skyld, men med en hensikt.
  • Du skal legge forholdene til rette for at dine medarbeidere kan mestre og skape gode resultater.
  • Du skal være tydelig på dine verdier og gjennom det være en rollemodell for at medarbeiderne skal ta eierskap til egne og felles verdier.
  • Du skal trene din emosjonelle, sosiale og relasjonelle intelligens slik at du kan kjenne deg selv, lese og forstå andre, og vite hvordan teamdynamikk kan påvirkes i positiv retning.

Alt det andre du har lært er fra nå av sekundært.

God tirsdag.


«Johnnie» er en oppdiktet person satt sammen med biter av virkelige mennesker. 

Paal Leveraas on EmailPaal Leveraas on FacebookPaal Leveraas on InstagramPaal Leveraas on LinkedinPaal Leveraas on Twitter
Paal Leveraas
Coach. Skribent. Foredragsholder. @ Leveraas AS
Paal Leveraas er gründer i Leveraas AS, et selskap som jobber med ledere for å utvikle trygghet og selvtillit slik at du raskere kan tre inn i rollen som den lederen du ønsker å være, og som dine medarbeidere, kolleger og ledere trenger at du er.

Litt klokere hver tirsdag?

Tirsdag morgen som ukebrev er en ukentlig mental vitamininnsprøytning rett i din innboks, ofte med en liten ekstra vri spesielt for deg som abonnerer. Her kan du melde deg på. Dette vil kun bli brukt til å sende deg ukebrevet.

Gratulerer! Du står på listen. Ses på tirsdag!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This