Lest, sett, hørt andre steder (og som gjør oss litt klokere) Hvordan vi ble verdensherskereTirsdag 16 juni 2015...