Kompetansebehovet i norsk arbeidsliv er stort, men et problem er at vi ikke har oversikt over hva slags kompetanse vi...