Har relasjoner en egen bevissthet? Har de en egen vilje? Drømmer de andre drømmer enn individene i relasjonen gjør?...