Den beste måten å sikre ditt fremtidige «du» er å sikre vårt fremtidige «oss», sier Jonathan Sacks.