Hvordan vet du at du lykkes som leder og medarbeider? Her er det genialt enkle svaret de færreste tenker på.