Oppsigelser er tøft, også sett gjennom lederens øyne.