– Norske virksomheter er mer opptatt av å utvikle ledere på papiret enn i praksis, hevder Einar Wergeland-Jenssen, adm...