Hva kan en CIO lære av en annen CIO? Det vet de antagelig best selv. Det er et annet spørsmål Asgeir Myhre gir svar...