Bill.mrk.: Har diskett. Søker meningen med livet For ikke lenge siden ble det gjort et gjennombrudd på...