Pinks nye operativsystem

Pinks nye operativsystem

Gjennom mer enn 40 år har eksperimenter demonstrert at belønning i form av penger virker mye dårligere enn vi tror. Faktum er at den eneste formen for aktivitet som utføres raskere dersom det ligger et løfte om penger i den andre enden, er rent mekaniske oppgaver som ikke krever at utøveren tenker, resonnerer og løser problemer. I de fleste tilfellene gjør de som har pengepremier i sikte det faktisk betydelig dårligere enn de som har andre former for motivasjon.

Så hva motiverer?

I følge dette innlegget fra Daniel Pink på TED, er næringslivets «nye operativsystem» sammensatt av tre ting:

  • Kontroll over eget liv, følelsen av å sitte i førersetet og være med å forme egen tilværelse
  • Mestring, følelsen når du får noe til, det funker, det sitter; og
  • Mening, eller formål, følelsen av at det er en høyere mening med det du gjør.

Se videoen selv:

Liv og lære – et drama i fire akter

Liv og lære – et drama i fire akter

Læring er en prosess som gjør inkompetanse til kompetanse. Enkelt og greit, ikke sant? Fra a til å, rett fram og uten dikkedarer. Men det fungerer ikke helt sånn i det virkelige liv.

Tenk på noe du har lært, det være seg å sykle, å snakke et annet språk flytende, å spille et instrument, eller kanskje en hobby som matlagning eller strikking. I det du har lært å mestre det, tenker du ikke lenger på hvordan du skal gjøre det – du bare gjør det. Men før du visste at dette var en aktivitet du ønsket å bedrive, var det en ikke-eksisterende del av livet ditt.

Mellom disse to ytterpunktene ligger læringens dramatikk. Det er et drama fullt av forvirring, fortvilelse og frustrasjon, men også begeistring, gledesutbrudd og mestringsfølelse.

Dramaet har fire akter.

(mer…)

Pin It on Pinterest