First we take tobacco, then we take the food

When we eat these hyperstimulating foods and experience the neural rewards they offer, the foods become even more stimulating the next time around. Eventually, the cues that accompany the foods – location, time of day, emotional state – become triggers that drive food-seeking behaviour.

Review: The End of Overeating – opinion – 23 May 2009 – New Scientist

Denne boka er kanskje den jeg har ventet på, selv om omtalen i New Scientist ikke er veldig klar hva gjelder å plassere ansvar.

Tobakksindustrien har på kynisk vis har valgt å se gjennom fingrene med at deres produkter dreper mennesker for fote. Industrien har endatil forsket, med stor suksess, på hvordan tobakksproduktene kan skape enda større avhengighet. Resultatet er katastrofralt.

Men nå er en annen helsetrend i ferd med å true oss enda sterkere enn tobakken. Overvekt. Det var derfor med spenning jeg leste anmeldelsen av boka “The End of Overeating”, ikke minst fordi forfatteren presenteres som en som tidligere har sloss mot tobakksindustrien, og nå vender skytset mot matindustrien.

For mønsteret gjentar seg. Slik tobakken ble stadig mer vanedannende, har matindustrien gjort mye av det samme med sine produkter.

Pin It on Pinterest