En rettlinjet, stabil karriére er like avlegs som en Rolodex, faststlår The Economist i en artikkel som går i dybden på livslang læring.