Som leder eller en autoritet kan du med fordel sette av faste tider hvor folk vet du er tilgjengelig.