Genialt enkelt lederskap

Genialt enkelt lederskap

“Jeg ber om tilbakemelding på hvordan egne handlinger påvirker mine medarbeidere.”

Dette er en av flere påstander som skal rangeres i en 360-undersøkelse vi gjennomfører for å måle lederskap.

Spørsmålet vekker ofte forundring, både hos den som blir målt og de som skal besvare undersøkelsen.

(mer…)

Pin It on Pinterest