Det er ingen motsetning mellom kreativitet og effektmåling, mener Karina Birkeland Lome. FINNs innovasjonskatalysator...