Artikkel opprinnelig skrevet og publisert i avisen Telecom Revy i februar/mars 1996.