En svensk rapport fra 2014 går detaljert gjennom en rekke yrker og beregner sannsynligheten for automatisering av hvert enkelt av dem. Om 20 år er annenhver jobb borte. Det er ikke likegyldig for HR.