HR slik det i dag praktiseres i store deler av arbeidslivet kan komme på kollisjonskurs med norsk sedvane og lov....