Team: Når starten er god blir allting godt

Team: Når starten er god blir allting godt

Team er blitt den hellige gral i arbeidslivet. «Har du et problem? Sett opp et team.» Men forskningen viser at 2+2 ikke alltid er 5. — Ofte er 2+2=3, sier NHH-professor Therese Sverdrup.

— Hvis du setter fire individer sammen i et team og ber dem brainstorme nye idéer vil de komme opp med 28 idéer, sier Therese Sverdrup. — Og det høres kanskje ikke så galt ut. Men: hvis du setter de fire hver for seg (mer…)

Angloamerikansk HR-praksis skaper #metoo-dilemma Professor Ståle Einarsen roper varsko om HR-praksis i arbeidslivet

Angloamerikansk HR-praksis skaper #metoo-dilemma Professor Ståle Einarsen roper varsko om HR-praksis i arbeidslivet

HR slik det i dag praktiseres i store deler av arbeidslivet kan komme på kollisjonskurs med norsk sedvane og lov. Dilemmaet blir tydeligere i lys av den siste tidens #metoo-fokus.— Hvis du tar HR-ideologien helt ut i den angloamerikanske utgaven så er HR en del av arbeidsgivers verktøy for at virksomheten skal nå sine mål, sier professor Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen.

(mer…)

Pin It on Pinterest