Du kan ikke tenke og lese deg til lederskap. Ledere blir ledere ved å gjøre ting ledere gjør. — At de har selvinnsikt...