Unngå den klassiske forventningsfella: “Men jeg trodde …”. Slik avklarer du forventninger – mellom deg og dine kolleger, ledere eller underordnede.