De globale borgerne i blant oss Yaras HR-direktør Håkan Hallén om «den tredje kultur» og mangfold som forretningsstrategi

De globale borgerne i blant oss Yaras HR-direktør Håkan Hallén om «den tredje kultur» og mangfold som forretningsstrategi

Han snakker svensk, men regner seg ikke som svensk. Ikke som norsk heller. Eller amerikaner, belgier, franskmann, engelskmann eller sveitser. Håkan Hallén tilhører den tredje kultur.

Yaras HR-direktør representerer en usynlig, men voksende og viktig gruppe arbeidstakere: De har hele verden som sin arbeidsplass. Kosmopolitter, globale nomader, den tredje kultur – alt dette er begreper som er blitt brukt til å beskrive arbeidstakere av denne typen. Det er noe eventyrlig og eksotisk over det, og med globaliseringen og den voksende etterspørselen på talent og kompetanse, åpner det seg mange muligheter for deg som ønsker å bli en verdensborger, profesjonelt sett.

Men medaljen har en bakside.

(mer…)

Pin It on Pinterest