Da han var i slutten av 20-årene, skrev Benjamin Franklin ned tretten karakteregenskaper, eller dyder, som rettesnorer for eget liv.