Å braske seg BRAM

Å braske seg BRAM

«Ikke snakk om incentiver. Da blir jeg bare demotivert.»

Det var en fremragende, engasjert og sterkt etterspurt konsulent i IT-bransjen som svarte dette da ledelsen gjerne ville diskutere hvordan de kunne påskjønne ham og andre kolleger for en god jobb.

«Penger gjør at jeg mister fokus på de viktige tingene», sa han.

Det er sikkert overraskende for mange. Men det er helt på linje med nyere forskning.

(mer…)

Pin It on Pinterest