Paal Leveraas

Paal Leveraas skapte Tirsdag morgen sommeren 2010, og har siden da sendt ut mange, mange ukebrev til stadig flere lesere. Paal er coach, journalist og driver sitt eget coaching- og kommunikasjonsbyrå Leveraas AS.

Lær mer om Paal på denne bloggen og på nettsidene til Leveraas AS.


Pin It on Pinterest

Share This