Svetas 3 juleønsker om universell utforming

Hun kommer opprinnelig fra Nizhniy Novgorod i Russland, men har bodd i USA det meste av sitt liv. Hun behersker fem språk, blant dem flere ulike tegnspråk. De bruker hun til å formidle et internasjonalt budskap for å få IT- og andre bransjer til å våkne.

Svetlana Kousnetzova – Sveta blant kjente – har vært døv siden hun var to år gammel. Til tross for det – eller kanskje på grunn av det – er hun en anerkjent, internasjonal ekspert og rådgiver på universell utforming. Døvheten har ikke stanset henne fra å være en sterk og tydelig stemme i den viktige debatten om hvordan vi i vårt digitale samfunn skal sikre tilgjengelighet for alle.

«en nasjon på størrelse med Kina ignoreres av kommersielle aktører når de designer produkter og tjenester»

Hun har en viktig beskjed til databransjen, og spesielt de i bransjen som designer produkter og tjenester.

— 1,3 milliarder mennesker på planeten har en eller annen funksjonshemming, «sa» hun i et chat-intervju jeg gjorde med henne. — Det er en nasjon på størrelse med Kina som i all hovedsak ignoreres av kommersielle aktører når de designer produkter og tjenester.

Tidlig i november kommer hun til Oslo for å holde et av sine mange foredrag. Det skjer på konferansen Mobile Era. I samme anledning stiller hun opp i et frokostmøte i Den norske dataforening, hvor hun skal ha en samtale med generalsekretær Christian Torp.

— Hva var det som gjorde at du ble så lidenskapelig opptatt av universell utforming, Svetlana? Hva er bakgrunnen, i to setninger?

— Ha-ha, det er en lang historie for to setninger.

— Prøv.

— Først og fremst fordi jeg er døv, og jeg har vært tvunget til å forsere mange barrierer i løpet av mitt liv. Jeg startet med å prøve og tilpasse meg verden, men til slutt gikk det opp for meg at verden må tilpasse seg til meg og andre mennesker med nedsatt funksjonsevne.

— Ambisiøst. Hvordan ligger du an med å skape disse endringene?

— Det går sakte. Det tar tid før folk forstår at dette er viktig, og hvordan det ikke bare påvirker folk med funksjonshemninger, men alle.

«Jeg startet med å prøve og tilpasse meg verden, men det gikk opp for meg at verden må tilpasse seg meg»

— Du har jo mange gode argumenter da, ikke minst de 1,3 milliarder menneskene.

— Ja, 1,3 milliarder, og jeg tror det er et tall som er lavere enn virkeligheten. Funksjonsnedsettelse er fremdeles stigmatiserende og mange er motvillige til å avsløre det. Dessuten er statistikkene først og fremst fra myndigheter og helseinstitusjoner. De blir fort utdatert.

— Jeg forstår. Hvem er de største synderne?

— Jeg tror det først og fremst handler om ignoranse og manglende utdanning. Jeg er sikker på at det er mange gode mennesker som ønsker at ting skal være tilgjengelig, de er bare ikke oppmerksomme på problemet. Dessuten er mange redde for å snakke om sine funksjonshemninger og egne behov. De som tør å snakke ut får gjerne merkelappen «sinte».

— Du er definitivt ikke selv redd for å si det som det er. Hva har det krevd av deg?

— Jeg snakker om det fordi jeg ikke har noe valg. Jeg må la folk forstå at jeg er døv for å kunne forklare dem hvordan de best kan kommunisere eller dele informasjon med meg. Sitter du i rullestol forstår folk med en gang situasjonen, men døvhet er en usynlig lidelse. Hvis jeg ikke gjør det klart at jeg er døv, kan jeg lett bli oppfattet som uhøflig eller arrogant.

— Noen tror det om meg selv om jeg ikke er døv …

— Jeg har opplevd at folk snakker til meg, og når jeg ikke svarer skriker de «er du døv, eller?!». «Ja», svarer jeg. «Jeg er døv.»

— Slike frustrasjoner står jeg overfor hele tiden. Folk med funksjonshemninger er etter min mening den minst forståtte gruppen av alle, først og fremst på grunn av manglende universell utforming. Jeg er kvinne, men er mer frustrert fordi jeg diskrimineres som døv enn som kvinne. Selv andre kvinner avviser ofte døve kvinner.

«Jeg snakker om det fordi jeg ikke har noe valg»

— Hvordan ville en ideell verden se ut for deg?

— I en ideell verden ville alle være åpne for å lære om behovene og forbedre tilgjengelighet og brukeropplevelse for sånne som meg — uten engang å bli minnet om at det er lovpålagt. Vi har mange lover som regulerer dette området her i USA, og har hatt det i årevis, men de blir stadig brutt av organisasjoner og enkeltpersoner.

Svetlana Kouznetsova

Hun finner frem sitt favorittsitat, fra Platon:

«Gode mennesker trenger ikke lover for å handle ansvarlig. Dårlige mennesker finner ut hvordan de kan omgå loven.»

—  Godt sagt. Du skal på scenen på Mobile Era i Oslo den 1. november og i frokostmøte med Dataforeningen den 2. november. Hva er det viktigste tilhørerne tar med seg etter å ha «hørt» deg?

—  La meg tenke … Jo. Mangfold og inkludering er ikke komplett uten tilgjengelighet. Tilgjengelighet må hensyntas i alle prosjekter, alle industrier og på alle områder av livet i sin alminnelighet, og det skal være med fra starten av, ikke som en ettertanke. Det vil være bra, ikke bare for folk med funksjonsnedsettelser, men alle andre, inkludert virksomhetenes bunnlinje.

«jeg håper universell utforming og tilgjengelighet vil bli en ryggmargsrefleks»

— Viktig er også å minne om at funksjonshemninger ikke diskriminerer. Det kan ramme alle, når som helst, uten forvarsel. Derfor håper jeg universell utforming og tilgjengelighet vil bli en ryggmargsrefleks som innføres automatisk, ikke bare som noe som gjøres for å følge loven.

— Dette er bra. Kan du også formulere noe som rettferdiggjør arbeidstittelen på dette intervjuet, som er «Svetlanas 3 juleønsker om universell utforming» 🙂

— Oi, den var tøff. Kan jeg få betenkningstid, og sende på mail?

— Selvsagt, ikke noe problem. Da håper jeg vi treffes når du kommer til Oslo.

— Takk det samme. Jeg hører alle snakker engelsk der. Og at dere har tre språk i Norge. Bookmark, norysk, og sami?

— Ja, nesten. Bokmål, nynorsk og samisk. Men de to første holder for de fleste formål.

— Aha. Ok. Takk. Vi ses snart. Bye-bye.

— Bye-bye.

Krafttak for tilgjengelighet for alle

Dataforeningen utfordrer IT-bransjen til å ta universell utforming på alvor

—  I løpet av våre liv går de fleste av oss gjennom en eller flere perioder hvor vi ikke kan bruke programvare, datamaskiner, telefoner, eller til og med bygninger på grunn av funksjonsnedsettelse, sier Johannes Brodwall.

Johannes BrodwallHan er sentral i Dataforeningens nyetablerte tverrfunksjonelle forum for universell utforming.

Universell utforming av produkter og tjenester er et felt hvor mange har gode intensjoner, men færre lever opp til dem. 1,3 milliarder mennesker har funksjonsnedsettelser som gjør at de ikke kan nyttiggjøre seg mange produkter og tjenester.

Forumet, som Den norske dataforening starter sammen med arrangørene av konferansen Mobile Era skal ha fokus på universell utforming og tilgjengelighet.

— Vi vil bringe sammen regulerende myndigheter, profesjonelle eksperter og IT-industrien, vel vitende om at utfordringene og løsningene er velkjente, men gjennomføring av løsningene ligger langt etter, sier generalsekretær Christian Torp i Dataforeningen.

De fleste land har lover og reguleringer som skal sikre lik tilgjengelighet av produkter og tjenester for alle. Bøtene for å bryte reglene kan bli høye, som da SAS ble truet med bøter på 150.000 kroner dagen om de ikke rettet opp nettsidene sine innen fristen.

Christian Torp— Men finansielle incentiver burde ikke være utslagsgivende her. Vi tror at dette handler mer om manglende bevissthet enn manglende vilje, og tiden er inne for at IT-bransjen våkner opp og tar et krafttak for tilgjengelighet, sier Torp.

Den 2. november inviterer foreningen til et formiddagsmøte hvor den internasjonalt anerkjente eksperten på universell utforming, Svetlana Kouznetsova, er hovedperson. Svetlana er en mye brukt foredragsholder, blant annet på TEDx, men hun er ikke en hvilken som helst taler. Den russisk-amerikanske kvinnen har vært døv siden hun hadde hjernehinnebetennelse som toåring. Hun bruker amerikansk tegnspråk som oversettes av en profesjonell døvetolk i sine foredrag.

Som konsulent har hun spesialisert seg på universell utforming, og hun er godt kjent både med den forretningsmessige og den personlige siden av tilgjengelighet.

Hennes personlige kunnskap om funksjonsnedsettelser og profesjonelle bakgrunn innen brukeropplevelse gjør henne til en sterk, tydelig og annerledes stemme.

Svetlana Kouznesova holder også et foredrag på Mobile Era-konferansen den 1. november.

«Tilgjengelighet for alle» (FmhDND: Accessible to everyone) er et formiddagsarrangement den 2. november. På programmet står Svetlana Kouznetsova; Malin Rygg, leder for digital universell utforming av IKT i Difi; og Tor Martin Storsletten, Tom Widerøe og Lotte Johansen fra FINN.no sitt Accessiblity team. Arrangementet er gratis og tilgjengelig for alle. Det vil også strømmes direkte på nettvideo.

Svetlanas 3 juleønsker

1. Prioriter tilgjengelighet

Design fra starten av produkter, tjenester og omgivelser med tilgjengelighet som rettesnor. Å inkludere dette tidlig sparer tid og penger i det lange løp. Test fort og ofte. Ta ekspertise på tilgjengelighet for folk med funksjonsnedsettelser inn i design-prosessen.

2. Tilgjengelighet er team-arbeid

Tilgjengelighet er ikke noe du kan krysse ut og regne deg ferdig med. Det er en pågående prosess og involverer alle team-medlemmer, ledere, utviklere, designere, tekstforfattere, mediaprodusenter. Hver av dem bringer sine ferdigheter og ressurser til bordet, og har en rolle i universell utforming.

3. Gå lenger enn det som er pålagt deg

Lover holder ikke tritt med teknologien. Det er viktigere å ta med seg lovens intensjon enn å følge den ord for ord. Teknologi kan dessuten ikke løse alle utfordringer knyttet til tilgjengelighet. Den menneskelige faktor trengs for gode løsninger.


Produsert av Tirsdag morgen for Den norske dataforening. Oppslagsfoto fra TEDx (se foredraget under). Portrett: Svetlana Kouznetsova privat.

Pin It on Pinterest

Share This