Peopletech: Der HR møter IT

Computerworld samler IT og HR i samme sal for å lære og oppdage hva teknologi kan gjøre for HR.