Arrangementdetaljer


«Hva om det ligger noe råttent og ulmer under selve ideen om lederutvikling?», spør Susann Gjerde, som har både forsket og trent ledere gjennom flere tiår.

I september har hun invitert noen av verdens fremste ledelsesforskere til en heldags workshop hvor temaet er «bærekraftig ledelse».

Et stadig økende, uttalt behov for bedre og mer effektiv ledelse har åpnet for et enormt marked på lederutvikling. Bransjen har tjent en formue på å selge mer eller mindre nyttige løsninger på samfunnets mange problemer fra finanskrise og klimautfordringer, til uetisk oppførsel, som gjerne knyttes til mangelen på effektiv ledelse. Bare i USA alene omsettes det for rundt 45 milliarder dollar årlig. Dessverre er det vanskelig å si hvorvidt all denne lederutviklingen har lønt seg eller ei.

Systematiske undersøkelser av lederutvikling er sjeldne og teori på lederutvikling har lenge ligget langt bak praksisfeltet. Konsekvensen av dette er at det investeres store summer i lederutviklingsprogrammer uten en klar tanke for hva eller hvem som skal utvikles, hvordan eller hvorfor, og uten å vite om programmene har virket på den planlagte måten.

«Hva om det ligger noe råttent og ulmer under selve ideen om lederutvikling?»

Noen mener at den kritiske tilstanden som lederutvikling lenge har befunnet seg i, er i ferd med å bedres gjennom økt forskning på feltet det siste tiåret. Men hva om det ligger noe råttent og ulmer under selve ideen om lederutvikling? Hva om ubevisste antagelser om ledelse og ledere forsterkes gjennom lederutviklingsteori og praksis på måter som skaper snarere enn løser problemer? Disse er blant spørsmålene du kan utforske sammen med noen av verdens fremste ledelsesforskere.

Tre ting som gjør denne konferansen unik

u

Kritiske perspektiver

Kritiske perspektiver på ledelse anvendes for å gi dypere innsikt i et komplekst fenomen, samt åpne opp for nytenkning på lederutvikling. 

w

Fasilitert dialog

Aktiv deltagelse gjennom fasilitert dialog av prosessveiledere etter hvert foredrag vil tilrettelegge for refleksjon på egen praksis og bidra til nytenkning for framtidig praksis.

+

Deling

Vi samler en liten gruppe direktører og lederutviklere fra HR og OU som gjør det mulig med tett dialog med forskerne, og erfaringsdeling på tvers av de deltagende organisasjonene.

Verdenskjente ledelsesforskere

Denne konferansen er også unik fordi vi har fått med oss tre av verdens fremste ledelsesforskere: Mats Alvesson, Ann Cunliffe og Magnus Larsson

Mats Alvesson

Mats Alvesson

Professor, Lunds universitet og Queensland Business School

Professor Mats Alvesson er ansatt ved Lunds Universitet i Sverige og ved Universitetet i Queensland Business School. Han har forsket på ledelse de siste tjue årene, alltid med et kritisk blikk. Hans forskning utfordrer ofte og overrasker. For eksempel antyder han i en studie at ledelse ikke eksisterer som et fenomen i seg selv, men er en illusjon, skapt gjennom diskurser som gir ledere en «identitetsboost» samtidig som de hovedsakelig driver med administrativt og operasjonelt arbeid.

I en annen artikkel presenterer han en alternativ tolkning av den populære ledelsesteorien transformasjonsledelse (TFL) og retter vår oppmerksomhet mot de mange feil og mangler i ledelsesforskningen som er med å skape uhensiktsmessige helte- og helgenfantasier på hva en leder er og skal være.

I hans bok om «funksjonell dumhet» hevder han at ledelse er en av grunnene til at smarte mennesker aksepterer tvilsomme, absurde og idiotiske praksiser som tar oppmerksomhet vekk fra kjernevirksomheten i organisasjoner. Den nylig publiserte boken «Reflexive Leadership» er imidlertid mer positiv til hvilken rolle ledelse kan ha, samtidig som den argumenterer for at ledelse må forstås opp mot andre organisasjonsformer som til tider kan være mer hensiktsmessige.

Ann Cunliffe

Ann Cunliffe

Professor

Professor Ann Cunliffe har jobbet i mer enn 20 år ved institusjoner i USA (University of New Mexico, California State University og University of New Hampshire), og er tidligere professor i organisasjonsstudier ved Universitetet i Leeds. Hun har også hatt besøkende professorat på Escola de Administração da Fundaçâo Getulio Vargas, Brasil og er en svært ettertraktet foredragsholder i Europa, Australasia og Nord-Amerika.

Cunliffe utfordrer «essensialistiske tilnærminger til ledelse» og antyder at ledelse må forstås som relasjonell praksis. Hun argumenterer for at ledelse dannes mellom mennesker mens de samhandler og engasjerer seg i hverdagslige samtaler. Hun har jobbet spesielt med ideen om relasjonell integritet, noe som betyr at ledere må være sensitive, tilpasset og lydhøre overfor øyeblikk av forskjell, og føle seg ansvarlige for å jobbe med disse forskjellene.

Cunliffe mener at en måte å endre praksis, strukturer eller systemer til det bedre på, er gjennom «intern kritikk», snarere enn «ekstern kritikk». Så når hun underviser i ledelse på et kritisk vis, gir hun ikke kritikk fra utsiden, men inviterer deltakerne til å stille spørsmål ved sine egne antagelser, handlinger og deres innvirkning på organisasjonen og samfunnet. Denne interne kritikken vil forhåpentligvis inspirere til mer velinformerte og bevisst utformede lederutviklingsprogrammer. Blant hennes mange publikasjoner er den bestselgende boken «A Very Short, Fairly interesting and reasonably cheap book about management».

Magnus Larsson

Magnus Larsson

Professor Copenhagen Business School

Professor Magnus Larsson er ansatt ved Copenhagen Business School i København. Larsson praktiserte som psykolog før han ble ledelsesforsker. Hans primære forskningsinteresse er ledelse og lederutvikling, og han er for tiden engasjert i forskningsprosjektet «Lederskapsutvikling i offentlig sektor», finansiert av Danske forskningsstiftelsen FSE.

Han har en spesiell interesse for studier av ledelse i praksis og i interaksjoner på arbeidsplassen, men har også gjort intervju- og undersøkelsesbaserte studier.

Ved CBS underviser han bla. i MBA-kurset «Reflexive Leadership» der formålet er å utvikle ledere til å kunne innta en reflekterende og refleksiv tilnærming til egen ledelsespraksis, der de lærer å lære, og lærer å forstå seg selv som et system som interagerer med andre systemer.

I tillegg til forskning og universitetsbasert undervisning har Magnus jobbet som utøvende coach, lederutvikler og konsulent på konferansekonferanser i omtrent 20 år, hovedsakelig i forbindelse med MiL Institute, Malmö, Sverige og AGSLO, Sverige.

Susann Gjerde

Susann Gjerde

Forsker. Initiativtaker

Susann Gjerde er initiativtaker for workshopen og vil lose oss gjennom dagen. Gjerde har doktorgrad i ledelse fra Handelshøyskolen NMBU (Norges miljø og biovitenskaplige Universitet) og har jobbet med lederutvikling i snart 20 år. Hun har vært en viktig bidragsyter for utvikling av coachingteori og praksis i Norden gjennom boken «Coaching. Hva. Hvorfor. Hvordan.» som er oversatt til dansk og svensk.

Hun har også gjort mange leveranser av bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer som har tatt i bruk coaching for flere hundre ledere.

Susann er i tillegg en etterspurt foredragsholder og har undervist i ledelsesrelaterte emner siden 2001 ved bla. Handelshøyskolen BI, OsloMet, Høyskolen Kristiania, Universitetet i Aarhus og Copenhagen Business School. Hun er for tiden ansatt i en 50% forskerstilling ved Ekonomihögskolan ved Lunds Universitet, Sverige.

Meld din interesse for deltakelse

15 + 2 =

Send påmelding her eller direkte til susann@susanngjerde.no, og vent på bekreftelse. 

Pin It on Pinterest

Share This