Tom Georg Olsen
Tom Georg Olsen er øverste leder i konsulentselskapet Miles. Han skriver om daglig ledelse, eller snarere daglig tjeneste, her på Tirsdag morgen.
Portrett Tom Georg Olsen

Pin It on Pinterest

Share This