Thomas Nygaard
Thomas sitt mål er å bidra til kunnskap om hvordan vi best gjennomfører digital endringsledelse i etablerte virksomheter.
Thomas Nygaard

Thomas om Thomas

Digitaliseringen utfordrer etablerte strukturer og organisasjonsmodeller, og lederen må ha et kritisk blikk på etablerte rutiner og praksiser, så vel som organiseringen av egen virksomhet, medlemsbedrifter og bransjen som sådan.

Bransje- og forretningsmodellene, kompetansen og arbeidsmetodene ─ alt det som skal til for å opprettholde og videreutvikle samfunnsmessige verdier ─ må stadig organiseres og reorganiseres i takt med hvordan markeder, samfunn, politikk og forretningsmodeller og fornyer eller endrer seg.
Å drive med slik praktisk, digital endringsledelse engasjerer meg!

Som leder av flere bedrifter innen forlagsbransjen i nærmere 20 år, har min fremste oppgave ikke vært å være forlegger, men å bedrive aktiv endringsledelse i en tid, og innenfor en bransje, preget av digital transformasjon. 

Pin It on Pinterest

Share This