Et nett av relasjoner (Foto: Wayne's World/Flickr)

Foto: Wayne's World/Flickr

Merk deg dette nye ordet: ORSC. ORSC er en coaching-teknikk som fokuserer på systemet av relasjoner, snarere enn det enkelte individet.

Ditt forhold til andre mennesker er grunnleggende det som definerer deg som menneske. Vi manøvrerer alle daglig gjennom et komplisert nett av slike relasjoner. Nettet er sterkt, men følsomt. Som med et edderkoppnett, er det slik at når vinden rusker i en del av det, vil hele strukturen vibrere.

I dette nettet av relasjoner ligger det store potensial: Potensial til å lege, men også potensialet til å ødelegge.

Både i familien og på en arbeidsplass er evnen til å relatere en kritisk del av emosjonell intelligens, og evnen til å skape og vedlikeholde nære forbindelser betyr mye for den enkeltes trivsel.

I en kunnskapsbedrift betyr trivsel eller ikke trivsel ofte forskjellen på vinning eller tap. I kunnskapsindustrien er ikke medarbeiderne dine samlebåndsarbeidere, de er selve maskineriet, og relasjonene mellom dem er limet som holder hele butikken sammen.

Likevel har de fleste bedrifter en reaktiv holdning til relasjonsutfordringer. Så lenge maskineriet går noenlunde rundt er det greit. Først når noe skjærer seg søker man hjelp, gjerne ved å sende de involverte til «reparasjon» hos en terapeut eller psykolog. Gitt at menneskene er bedriftens viktigste ressurs hver dag, ikke bare i festtaler, kan denne defensive holdningen bli en alvorlig hemsko.

Smarte bedrifter sørger derfor for at «maskineriet» er topptrimmet til enhver tid.

På verdensbasis finnes det i dag bare en skole som trener sine elever i å jobbe med relasjonssystemer. Center for Right Relationship, som her i Norden er representert gjennom Aha! Factory AS, har utviklet Organizations and Relationship Systems Coaching, populært kalt «ORSC».

ORSC ser på systemet av relasjoner som selve klienten, det være seg relasjonen mellom to familiemedlemmer, to kolleger, et team eller en hel avdeling eller virksomhet. Et slikt system oppstår i det to eller flere mennesker befinner seg i samme rom, og det er dynamisk og forandrer seg kontinuerlig. Bare forsøk selv å tenke tilbake til en gang du satt i en god og fortrolig samtale, og en tredjeperson kom inn i rommet. Stemningen i rommet forandrer seg umiddelbart, noe tilføres til systemet, og systemet tilpasser seg. Atmosfæren – eller den tredje entiten – i rommet blir en annen.

Denne dynamiske tredje entiteten er hva en relasjonssystemcoach jobber med. Han eller hun har en romslig verktøykasse å plukke fra for å bistå relasjonen i å bli det beste den kan være, og gjennom det skape større trivsel, produktivitet og teamfølelse.

Relasjonscoaching kan være nyttig i mange sammenhenger. Det må ikke nødvendigvis være noe galt med systemet. Selv verdens beste idrettsfolk fortsetter å trene, selv om de allerede er i verdenstoppen. Gode relasjoner krever også kontinuerlig trening.

Vi jobber med relasjoner på ulike nivåer, og metodene varierer med utfordringene:

1. Dersom to familiemedlemmer eller kolleger ønsker å jobbe med sine relasjoner til hverandre, vil det som regel være mest formålstjenlig å gjøre det gjennom en prosess over 3-6 måneder hvor man sammen møter coachen (fysisk eller pr telefon) hver andre eller tredje uke. Slike relasjoner kan være alt fra far og datter, mor og sønn (og vice versa), livspartnere, to personer som har startet en bedrift, to likestilte kolleger, eller en sjef og en av hennes underordnede.

2. Et team med en definert oppgave kan jobbe med å «smøre» systemet, slik at trivselen ivaretas og effektiviteten vokser. En slik prosess gjøres vanligvis gjennom halv- eller heldags samlinger som gjerne gjentas hver andre eller tredje måned, med ulike temaer hver gang. Vi har også verktøy for å måle trivsel og produktivitet i slike team.

3. For virksomheter som ser at det å bygge en god kultur og styrke lojaliteten og samholdet i virksomheten er essensielt, vil vi kunne arrangere samlinger hvor vi jobber med hele bedriften.

Litt klokere hver tirsdag?

Tirsdag morgen som ukebrev er en ukentlig mental vitamininnsprøytning rett i din innboks, ofte med en liten ekstra vri spesielt for deg som abonnerer. Meld deg på her. 

Gratulerer! Du står på listen. Ses på tirsdag!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
%d bloggere liker dette: