«Stay hungry. Stay foolish.» Det er essensen i Steve Jobs’ råd til ungdommen. Gjestekommentator Rick Salmon knytter sammen prikkene til et komplett bilde.