Resultatledelse er et verktøy som sikrer varige konkurransefordeler, ikke bare kortvarige.