Intervju:

Hvordan gjøre en umulig forretnings­modell mulig i en krisetid?

Bildet er tatt av PourquoiPas fra Pixabay
Når en virksomhets forretningsmodell er basert på å samle mellom 9 og 200 mennesker i et rom samtidig og koronaviruset gjør det til noe av det dummeste man kan gjøre, hva gjør man da? Her er en historie fra virkeligheten.

Annonse

Online jobbsøkerkurs

Gå inn i høsten og vær klar til å søke jobb. Etter dette kurset vil du ha på plass mal for søknad, oppdatert CV, profesjonell LinkedIn profil som gjør deg søkbar for rekrutterere.

Psykolog Bjørn Z. Ekelund er gründer. Han har bygd en vellykket forretningsmodell basert på at fargerike folk møtes til uformell dialog og ender opp med litt større selvinnsikt. Men kan konseptet overføres fra det reelle livet til det virtuelle? Og bør det endres på veien? Ekelund svarer så godt han kan på de vanskelige spørsmålene.

De omfattende tiltakene for å begrense smittefaren rundt Covid-19 har ført til at de fleste ikke lenger kan møtes. Dermed er det stopp i etterspørselen etter foredrag, kurs, seminarer og workshops. Over natta har mange ledelses- og organisasjonskonsulenter opplevd at markedet er fullstendig pulverisert. Enkelte har fått 100 prosent kansellering av seminarer, og alle nye bestillinger er blitt satt på vent.

«I dette endrede landskapet gjelder det å være oppfinnsom, og ikke gå helt i kjelleren.»

I dette endrede landskapet gjelder det å være oppfinnsom, og ikke gå helt i kjelleren. Myndighetene kommer med redningspakker som gjør oss takknemlige over å bo i et land med omfattende sikkerhetsnett, De aller fleste, inkludert selvstendige næringsdrivende innen privat sektor, ønsker imidlertid å videreføre driften som før.

Ingen formelle krav til gjennomføring

For enkelte bransjer er det umulig, fordi det er blitt forbudt å drive forretningsvirksomhet der flere mennesker samles i samme rom. Dette inkluderer selskapet Human Factors AS som i 2019 leverte materiell slik at konsulenter og ledere kunne gjennomføre rundt 2000 Diversity Icebreaker-seminarer. 50 ble arrangert av selskapet selv, mens opp mot 500 andre konsulenter og ledere gjennomførte de andre seminarene.

Konseptet Diversity Icebreaker (DI) er konsulentledede seminarer hvor det befinner seg alt fra ni til 200 personer i rommet. 

Portrett Bjørn Z. Ekelund

Bjørn Z. Ekelund

— Det skal være enkle, fellesskapsbyggende seminarer med ny innsikt om positiv utnyttelse av forskjellighet, og med stor grad av humor. Det er produktet vårt, forklarer Ekelund.

Selskapet kan for eksempel få kundehenvendelser med følgende bestillinger: «Vi skal ha et seminar som samler folk på tvers. Vi trenger en oppstartsøvelse som er positiv og ikke krever så mye tid.»

— Da svarer vi at seminaret har som formål å bidra til positivitet, tillit, toleranse og kreativitet. Det varer i 75 minutter, og man trenger ikke å være sertifisert for å gjennomføre det. En manual følger med som veileder i gjennomføringen, sier psykologen.

Deltakerne besvarer spørreskjema, får tildelt en farge, og går så i grupper med samme farge. Etterpå spør de hverandre hva de lærte.

Tror på varig endring

Bjørn Z. Ekelund fortviler ikke, selv om grunnmuren for seminarene, den menneskelige kontakten og dialogen i samme lokalet, er kollapset. Selskapet har allerede i fem år drevet med virtuelle møter. Siden 2015 har Human Factors anvendt avatarer. Gjennom de samme prinsippene for fargekoder (Rød, Blå og Grønne perspektiver) har de erfaring fra digitale verktøy som Microsoft Teams og den stadig mer populære videoseminar-konkurrenten, Zoom.

— Hvis man skal vinne i et fremtidig marked, kan man ikke gjøre som alle andre. Vi må spille på noe i vår historie som er unikt og som er vanskelig for andre å kopiere. Men vi må muligens også forandre vår eksisterende modell i tillegg. Endringen fra det reelle til det virtuelle blir en endring av selve møterommet. Kan vi se for oss at vi ikke krever tilstedeværelse til samme tid? Dette spørsmålet har gitt oss en erkjennelse av hvor ekstremt fokusert vi til nå har vært på fortellingen om det tradisjonelle seminaret der deltakerne er til stede i samme rom, samtidig. Kanskje trenger de ikke det, spør han retorisk.

Han har tro på at dagens erfaringer med bruk av virtuelle plattformer fra hjemmekontor kan føre til en varig endring med større åpenhet, positivitet, kompetanse og kapasitet for å bruke slike virtuelle arbeidsformer.

Finne balansen

Psykologen understreker at det etter krisen blir viktig å finne en god balanse mellom det å møtes, og det å arbeide virtuelt.

— Selv i dag er det vanlig å si at man bør starte nye prosjekter med et fysisk møte først. Det er heller ikke uvanlig å si at man bør møtes én gang i året for å arbeide med de aspektene som er vanskelig å få til virtuelt. Kanskje skal dette også revurderes?

Mange aktører får nå erfaring med de nye, virtuelle arbeidsformene for første gang. Det vil bli rikelig med tid til å analysere nytteverdien for å forsøke å finne det beste samspillet mellom begge møteformene.

Bruke tid til refleksjon

Psykolog Ekelund sier de kanskje har overvurdert behovet for benyttelse av tid og rom i sanntid.

«(Vi) har overvurdert behovet for benyttelse av tid og rom i sanntid.»

— Vi har nå for første gang utviklet anbefalinger for hvordan læringsprosessene i seminaret kan foregå over flere dager, og med varierende bruk av teknologi. Besvarelser av spørreskjema skjer over nett. Formidling av egne perspektiv og refleksjoner blir med skreven tekst eller korte filmer av seg selv sendt til andre deltagere. Gruppeoppgaver kan gjøres med delte dokumenter som gradvis vokser i innhold over tid. Erfaringslæring kan dermed skje med lenger tid til refleksjon, sier han.

Den utvidede prosessen gjør at deltagerne tar større kontroll og fokuserer mer på det som er mest relevant for dem selv.


— I etterhånd ser vi at vår fascinasjon for det raske, tradisjonelle seminaret med mye interaksjoner og emosjoner kanskje har ignorert verdien av ettertenksomhet og forankret læring.

Ønsker å dele

Han ønsker å dele disse konseptene med virtuelle seminarer og «blended learning» slik at konsulenter, som i dag har mistet mye av kundegrunnlaget, kan bruke det på seg selv først.

— Vår oppgave vil være å fremme raske læringssløyfer sammen med våre konsulentkunder for å sikre at de har en raskere utvikling av et godt tilbud til sine kunder. Vi kan på denne måten bidra til erfaringsbygning i konsulentmiljø som i disse dager har lite å gjøre, sier han og mener dette kan være deres bidrag i den nasjonale dugnaden; en intern kompetansebygging som fører til bedre konsultative bidrag.

— Et av Norges internasjonale kulturelle komparative fortrinn er at vi har en tillitskultur som bidrar til lærings- og innovasjonsprosesser mellom selskap som normalt ikke vil vært åpne for hverandre. I utviklingen av Diversity Icebreaker har vi brukt denne tilliten i en åpen innovasjonsprosess med våre kunder. Det har vært en sentral forutsetning for utviklingen av Diversity Icebreaker her i Norge siden 1995, avslutter han.

Kilder og videre lesning

Les mer om konseptet her

Se også omtale av Bjørn Z. Ekelunds siste bok «Unleashing the Power of Diversity. How to Open Minds for Good” (Routledge, 2019) i Tirsdag morgen (lagt inn under).

Herman Berg
H. Bergs Kompani
Herman Berg er journalist og livsnyter. Han har vært redaktør i ABC Nyheter, i digi.no og skrevet for en rekke medier. I dag er han frifant. Herman er sentral i å skape det som går under arbeidsnavnet "Tirsdag overimorgen".
Herman Berg on EmailHerman Berg on FacebookHerman Berg on Linkedin

0 Comments

Mer fra
Bare vent, snart blir jeg majestet!

Bare vent, snart blir jeg majestet!

Hvis du ikke er bevisst ditt ansvar som rollemodell og hvordan andre oppfatter deg, står du i fare for selv å dyrke fram opponenter, selv i din nærmeste krets av betrodde medarbeidere.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: