Stillingsbeskrivelser fra h***ete

Er det en umulig oppgave å være en god og dyktig leder med alle forventninger som stilles? Antagelig ikke, - om du følger noen grunnregler.

Annonse

Online jobbsøkerkurs

Gå inn i høsten og vær klar til å søke jobb. Etter dette kurset vil du ha på plass mal for søknad, oppdatert CV, profesjonell LinkedIn profil som gjør deg søkbar for rekrutterere.

Er det egentlig mulig å leve opp til forventninger vi har til ledere i dag?

Av Paal Leveraas | Tirsdag morgen nr. 222 | 3. mars 2020

«(Det) er en umulig oppgave å være en god eller dyktig leder — fordi det er så mange krav og forventninger som skal oppfylles.»

Det var min leser Hilde som spilte inn denne påstanden i en mail.

En leder skal jo «vise empati og omtanke, avklare forventninger, ha en god og jevn dialog med medarbeiderne, og være god til systematisk og analytisk å se en situasjon fra mange perspektiv», oppsummerer hun.

Det er sant, Og ofte er det bare begynnelsen.

Men kanskje handler det først og fremst om at lederen klargjør for seg selv hva forventningene egentlig innebærer.

Tydelige forventninger

Nylig ble jeg valgt til komitéleder for en gruppe som på vegne av Standard Norge skal lage «Norsk standard for coaching». I komitéen er det både representanter for innkjøperne og mange erfarne og dyktige coacher.

I forkant av valget listet gruppen opp hvilke kvaliteter de tror er viktig for en leder som skal bidra til å lede komitéen mot en omforent standard for coaching.

Dette var bestillingen:

Lederen skal være løsningsorientert, kunne utfordre, være kreativ, tørre å tenke annerledes, være en god teamleder, skal ha jobbet med innovasjon, ha en fasiliterende lederstil, ha erfaring med å jobbe med frivillige, være en god koordinator, være ryddig, holde seg til saken, ha humor, være nøytral, inneha færrest mulig dobbeltroller, ha habilitet, være samlende, være samarbeidsvillig, være inkluderende, se alle, ha gjennomføringskraft, ha et overordnet perspektiv, være fremsynt, ha kontakter og nettverk, være åpen og tydelig, være ambisiøs, være proaktiv, ikke være konfliktsky.

En del av virkeligheten

Slike «stillingsbeskrivelser fra h***ete» er en del av virkeligheten. Men jeg tror at du vil finne at hvis du har litt fartstid, står støtt og med rak rygg, lever dine verdier, viser alminnelig folkeskikk og ellers forholder deg til de «6 bud for ledere som vil bruke tiden på å lede» så dekker du inn de fleste forventninger til deg som leder. 

La oss gjøre et eksperiment og se i hvilken grad Hildes og komitéens forventninger allerede er dekket inn dersom jeg som nyvalgt komitéleder lever etter de 6 budene:

Bilder

Tekst
 1. Du skal gjøre det bare du kan gjøre
  • ikke så relevant, men viktig å huske i det videre arbeidet
 2. Du skal være en gartner
  • vise empati og omtanke
  • avklare forventninger
  • dialog med medarbeiderne
  • være en god teamleder
  • ha en fasiliterende lederstil
  • være en god koordinator
  • være samarbeidsvillig
  • være inkluderende
  • se alle
  • være åpen og tydelig
 3. Du skal huske hvorfor
  • se situasjonen fra mange perspektiver
  • holde seg til saken
  • ha humor
  • ha et overordnet perspektiv
  • være fremsynt
 4. Du skal strekke systemet
  • være løsningsorientert
  • kunne utfordre
  • være kreativ
  • tørre å tenke annerledes
 5. Du skal lede i alle retninger
  • være nøytral
  • være samlende
  • ha kontakter og nettverk
  • være ryddig
  • inneha færrest mulig dobbeltroller
  • ha habilitet
 6. Du skal utfordre oddsene
  • ha gjennomføringskraft
  • være ambisiøs
 7. Ikke dekket inn av de 6 bud
  • ha erfaring med å jobbe med frivillige

Ikke gæernt. Vi ser at alle lederforventninger, både de som ble spilt inn i mailen, og de komitéen spesifiserte, er dekket inn av et eller flere av budene, med unntak av det å jobbe med frivillige.

Neste skritt


Dette kommer tilbake til det vi alle så lett synder mot: Det er ikke så komplisert. Ikke gjør det så komplisert.

Hva kan du bruke dette til?

Jeg tenker at neste gang du kjenner forventningspresset skal du finne fram de 6 budene og se om det gir deg større klarhet i hva som faktisk forventes av deg.

God tirsdag.

Det er ikke så komplisert. Ikke gjør det så komplisert.
Paal Leveraas
Coach og skribent
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
Paal Leveraas on EmailPaal Leveraas on FacebookPaal Leveraas on LinkedinPaal Leveraas on Twitter

0 Comments

Litt klokere hver tirsdag

Jeg er Paal. Paal Leveraas. Jeg ønsker å gå til sengs hver kveld litt klokere enn jeg våknet om morgenen. Hver dag. Og hver tirsdag sender jeg ut Tirsdag morgen med det viktigste jeg har lært til abonnentene. Du kan bli en av dem.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: