Han kommer fra en av våre mest digitalt herjede bransjer: forlagsbransjen. Nå skal han dele sin erfaring med Tirsdag morgens lesere.