Smidig prosjektledelse for stivbeinte prosjektledere

Du skal lede et smidig prosjekt, men føler deg langt fra smidig. Snarere stiv som en stokk. Hva kreves av deg? Skal du kaste alt du har lært om prosjektledelse i søpla? Hvordan skru innsiden av hodet om fra regneark og timetelling til mennesker og relasjoner? Mari Heibø-Bagheri vet råd. Smidig, lean, kanban og agilitet […]

Annonse

Online jobbsøkerkurs

Gå inn i høsten og vær klar til å søke jobb. Etter dette kurset vil du ha på plass mal for søknad, oppdatert CV, profesjonell LinkedIn profil som gjør deg søkbar for rekrutterere.

Du skal lede et smidig prosjekt, men føler deg langt fra smidig. Snarere stiv som en stokk. Hva kreves av deg? Skal du kaste alt du har lært om prosjektledelse i søpla? Hvordan skru innsiden av hodet om fra regneark og timetelling til mennesker og relasjoner? Mari Heibø-Bagheri vet råd.

Smidig, lean, kanban og agilitet er mer enn bare ord konsulenter skremmer med i 120 piksler krigstyper i Powerpoint. I dagens arbeidsvirkelighet er det blitt en forventning. Mange av de som skal levere på disse forventningene har tradisjonell prosjektledelse i bagasjen.

Er alt de har lært blitt unyttig?

– Svaret er nyansert, men heller sterkt i retning «ja», sier Mari Heibø-Bagheri.

Læring i spagat

Smidig-bevegelsen har fått et godt rotfeste i norsk arbeidsliv, og stadig flere oppdager fordelen med å følge de fire prinsippene i smidig-manifestet.

Det smidige manifestet

Det smidige manifestet
  • Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy
  • Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon
  • Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger
  • Å reagere på endringer fremfor å følge en plan

Men før du går ned i spagaten bør du lære av de som allerede har strukket seg langt inn i denne formen for prosjektledelse.

Mari jobber i Accenture Interactive, hvor hun leder avdelingen for digital transformasjon. Det siste halvannet året har hun ledet et smidig prosjekt for NAV, og det har hun lært mye av. Denne lærdommen vil hun gjerne dele. Hun deler i juni, på konferansen Praktisk prosjektledelse.

Hva Mari lærte

– Hva er de tre viktigste tingene du har lært?

https://tirsdagmorgen.no/tirsdag-morgen/ukebrev/agilitet-for-ledere-og-andre-dummies/

– Ja, hva er det? Kanskje først og fremst at det krever en omstilling av «mindset». En smidig prosjektleder er mer av en coach og mindre av en administrator. Gode relasjonelle egenskaper blir viktigere enn logistikk og prosedyrekompetanse.

– Det er også viktig at du har tydelig retning og mandat. Smidig prosjektledelse handler om å gi stor tillit til folkene dine, men det krever også at du har tillit fra ledelsen. Når det butter imot kommer du fort i en skvis mellom prosjekteiere og prosjektdeltakere. Da er det viktig å ha et klart og tydelig mandat å forholde seg til.

– Så tenker jeg at du kanskje ikke skal tilstrebe den glorifiserte hverdagen du leser og hører om fra selskap som Spotify og Google. De færreste kan ha 30.000 interesserte kandidater og velge og vrake blant de beste. De færreste har mulighet til å organisere seg i «stammer» og «laug».

— Smidig har mye bra ved seg, men i praktisk hverdag er det få, om noen, som er i stand til å ta skrittet fullt ut. Ofte står også regelverk i veien, spesielt i offentlig sektor.

De færreste kan ha 30.000 interesserte kandidater og velge og vrake blant de beste. Mari Heibø-Bagheri

Ikke noe valg


– Men helt ærlig, er det mulig for en klassisk prosjektleder å omstille seg så totalt?

– Du har strengt tatt ikke så mye valg: du må bli smidig skal du henge med i utviklingen. De tider hvor du kan sitte og «kokkelere» på bakrommet i to år og så lansere produktet er i ferd med å ebbe ut for godt.

Smidig-tankegangen er dessuten ikke lenger bare noe som endrer måten du driver prosjektledelse på. Hele virksomheter reorganiserer seg for å jobbe etter smidige prinsipper.


Skrevet for, og originalt publisert, på Den norske dataforenings nettsider. Republisert etter avtale.

Paal Leveraas
Coach og skribent
Paal Leveraas startet Tirsdag morgen i 2010 og jobber sammen med en rekke dyktige partnere for å videreføre dette til tilt.work i 2020.
Paal Leveraas on EmailPaal Leveraas on FacebookPaal Leveraas on LinkedinPaal Leveraas on Twitter

0 Comments

Mer fra
Bare vent, snart blir jeg majestet!

Bare vent, snart blir jeg majestet!

Hvis du ikke er bevisst ditt ansvar som rollemodell og hvordan andre oppfatter deg, står du i fare for selv å dyrke fram opponenter, selv i din nærmeste krets av betrodde medarbeidere.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: