30.07.2018 | Lest siden sist

For kvinner er mobilen sosial

En ny undersøkelse fra Telenor viser at yrkesaktive kvinner i Skandinavia og Asia bruker mobiltelefonen mer til sosialt enn til jobb. Undersøkelsen, som studerer yrkesaktive kvinners mobilvaner, viser også at tross mye snakk om «digital detox» er sosiale medier populært som aldri før.

— Stort sett sier kvinnene vi snakket med at mobiltelefonen hjelper dem å balansere jobb og fritid. Mobilen er i mye mindre grad enn forventet et hjemmekontor. Vi ser at høyt utdannede yrkesaktive kvinner primært bruker mobilen til underholdning, å holde kontakten med venner og familie, og for å få en pause fra sin ellers travle hverdag, sier Dr. Erica Gibson, som leder Produkt og Kundeinnsikt i Telenor Group.

— Undersøkelsen gir oss en mer sammensatt innsikt i kvinners digitale vaner og behov. Vi ønsket å dekke nettopp dette temaet fordi vi vet at tilgang til informasjon og tjenester, samt å være tilkoblet til verden rundt oss, er viktig for yrkesaktive kvinner. Det kommer da også tydelig frem i vår undersøkelse, sier Gibson.

1300 yrkesaktive kvinner i alderen 25-40 år var med på undersøkelsen i Skandinavia og Asia (Malaysia, Myanmar, Norge, Singapore, Sverige og Thailand). I Norge, Singapore og Thailand ble det også gjort dybdeintervjuer. Landene som ble valgt ut i undersøkelsen representerer ulike sosiopolitiske samfunn. De er også i ulike stadier av industriell utvikling og har ulike grader av mobilpenetrasjon i befolkningen.

Kvinners mest populære mobilaktiviteter

Bruk av sosiale medier, sosiale meldingsapper, musikk og nyheter de mest populære gjøremålene på mobilen i alle de seks landene. Tross mye diskusjon rundt behovet for «digital detox», har mellom 50-80 prosent av yrkesaktive kvinner i alle landene sosiale medier som sin toppaktivitet på mobilen. Meldingstjenester (som WhatsApp og Messenger) er en god nummer to, men skiller seg ut som toppaktiviteten i Singapore. Nyheter er høyt rangert i Norge og Myanmar, mens i Singapore og Sverige var musikk på tredjeplass. Til tross for populariteten til tale over wifi, fremhever kvinner i Malaysia og Myanmar tradisjonelle private telefonsamtaler blant sine tre hyppigste mobilaktiviteter.

Det er verdt å merke seg at når man sammenligner mobilvaner for jobb og fritid er det en markant forskjell når man beveger seg fra vest til øst. I Norge og Sverige oppgir kvinner jobbrelatert mobilbruk blant sine minst hyppige aktiviteter, særlig utover kvelden. Kvinner i Sørøst-Asia tillater jobben å oppta mer av deres fritid. I Thailand og Myanmar rangeres arbeidsrelaterte meldinger og telefonsamtaler blant de fjerde og sjette hyppigste aktivitetene.

Følelser og mobilbruk

Når det gjelder følelser knyttet til mobilbruk, er «underholdt» og «i kontakt med omverdenen» dominerende for alle de seks landene. Svenske kvinner sier de i tillegg føler seg «avhengige», mens i Myanmar er de «optimistiske» som følge av mulighetene mobiltelefonen åpner for dem. I Malaysia, Norge, Singapore og Thailand deler alle følelsen av å være «avslappet» når de er på mobilen. Negative følelser som «deprimert», «stresset», «overveldet» og «utsatt» er noe som respondentene i alle landene ikke kjenner seg igjen i.

Mobilaktiviteter om kvelden – og hvis man våkner om natten

For å få innsikt i hva som skjer etter kontortid, ble respondentene også spurt om sine tre siste gjøremål på mobilen før sengetid – og midt på natten dersom de skulle våkne eller ikke få sove. Sosiale medier er en klar vinner, men deretter er det store variasjoner.

Ti prosent av svenske yrkesaktive kvinner sier de natt-handler på nett. Kvinner i Norge og Myanmar leser nyheter på sengen, men én av fem blant norske kvinner innrømmer at «nyheter» byttes ut med «sladder og tabloider» ettersom mørket faller på. Jobbaktiviteter er generelt ikke prioritert rett før sengetid eller midt på natten – disse gjøremålene er de minst hyppig valgte av kvinner i alle landene.

Upassende mobilbruk

Kvinner bruker sin mobil mye, men det finnes situasjoner der de ønsker å være utilgjengelige. I alle seks landene er jobbintervjuer situasjoner der mobilen skal være slått av. Mer enn 90 prosent av skandinaviske kvinner sier at begravelser er upassende for mobilbruk, mens bare en fjerdedel av asiatiske kvinner sier det samme.

Undersøkelsen viser også at telefonen i større grad får ta del i mer «hellige» eller delikate situasjoner. Yrkesaktive kvinner i alle seks land er mer aksepterende til påslåtte mobiltelefoner i «romantiske situasjoner» enn under jobbintervjuer eller på fly. Kvinner i Thailand og Myanmar er minst imot mobiler i intime situasjoner (bare 13% og 3% sier «slår av»), mens 39% av svenskene er imot å blande mobil og romantikk. Skandinaver er ikke imot mobiler på toalettet, mens asiatene velger å ikke ha mobilen med.

Mobil og samfunnsutvikling

Ettersom Telenor-konsernet har forpliktet seg til å støtte FNs bærekraftsmål nr. 10 – Mindre ulikhet – spurte undersøkelsen også kvinner om deres tanker om hvordan mobiltelefonen kunne adressere samfunnsmessige eller økonomiske problemer. “Informasjons- og kunnskapsdeling” er sitert som den viktigste måten mobiler kan gjøre dette, ifølge om lag seksti prosent av kvinnene i Norge, Malaysia, Singapore, Sverige og Thailand – og 80 prosent av kvinnene i Myanmar. Tilgang til mobile bank- og betalingstjenester er også identifisert som et slikt positivt mobilbidrag av kvinner i alle landene, nevnt av 7 av 10 i Sverige, 6 av 10 i Norge og rundt halvparten i Thailand, Singapore og Malaysia.

— En fjerdedel av kvinner i Thailand og Sverige utpeker «ensomhet» som noe mobilen kan adressere, og kvinner i Singapore, et land kjent for fokus på sikkerhet, rapporterer at følelsen av personlig trygghet blir sterkere av mobilen, sier Gibson.

Få ønsker «kvinne-internett»

Et av de mest kontroversielle spørsmålene i undersøkelsen, “I hvilken grad vil du støtte et internett kun for kvinner?”, gir overraskende svar. Hele 65 prosent av de thailandske kvinnene ville støttet å ha et Internett som kun er tilgjengelig for damer, da det vil ført til «mindre trakassering» og «mer relevant innhold». I Singapore og Skandinavia avvises konseptet (Singapore 83%, Sverige 90% og Norge 97%), på grunn av at et «kvinne-internett» ville være «diskriminerende» og «ikke ville løst utfordringer rundt sikkerhet eller trakassering». De få skandinavene som var for konseptet uttalte at et nett for kvinner blant annet ville vært tryggere for barn.


— Selv om ideen om et internett kun for kvinner er helt hypotetisk, mener vi at disse sterkt varierende svarene taler for en debatt om hva kvinner må forholde seg til på internett i Thailand, Myanmar og Malaysia, sier Gibson.

Apper og mobiltjenester som har forandret kvinners liv

Sosiale medier og meldingstjenester, er den mobilaktiviteten som i størst grad har forandret kvinners liv. I Skandinavia er mobile bank- og betalingsløsninger på en andreplass. I Asia utpeker kvinner i Singapore meldingstjenester som sitt favorittvalg, mens malaysiske kvinner verdsetter flere ulike tjenester like høyt; sosiale medier, meldingstjenester, underholdning og søkemotorer.

Har mobilen endret måten kvinner organiserer sin arbeidstid på?

Når det kommer til hvordan mobilteknologi har påvirket kvinners arbeidsliv, er de mest hyppige svarene i Sverige og Norge at det «ikke har påvirket» eller at mobilen gir «fleksibilitet til å jobbe hvor som helst». Kvinner i Asia er enige om at mobilen gir større fleksibilitet med hensyn til jobb. I Singapore og Malaysia legger de til at mobilen hjelper dem å være mer effektive og å finne en god arbeidsbalanse.

  • Yrkesaktive kvinner føler at mobilen gir dem større frihet til å balansere arbeidsliv og fritid. Hvordan denne balansen oppnås og hvilken rolle mobilen skal spille er til syvende og sist et individuelt valg. I bunn og grunn ser vi fra undersøkelsen at mobiltelefonen er sentral i kvinners liv, og vil fortsette å være det, både for jobb og fritid, sier Gibson.

Hovedfunn og kilder

Hovedfunn:

  • Kvinner bruker mobiltelefonen betraktelig mer til personlige meldinger, underholdning og sosiale medier enn de gjør til arbeid; jobboppgaver listes på bunnen blant mobilaktiviteter – med noen unntak i Sørøst-Asia.
  • Kvinner ser tilgang til informasjon og finansielle tjenester som mobilens viktigste bidrag til å løse større samfunnsmessige- og økonomiske utfordringer.
  • Ved spørsmål om hvordan mobilen har påvirket kvinnenes arbeidsliv, er svarene større fleksibilitet, høyere effektivitet, og den hjelper å finne bedre balanse mellom jobb- og privatliv.
  • Tross debatt om behov for «digital detox», viser undersøkelsen at sosiale medier dominerer kvinners mobilvaner døgnet rundt.
  • Undersøkelsen viser også stor variasjon over landegrensene om behovet for et hypotetisk «internett for kvinner» – og i hvilke situasjoner mobiltelefonen bør være slått av.

«Stort sett sier kvinnene vi snakket med at mobiltelefonen hjelper dem å balansere jobb og fritid. Mobilen er i mye mindre grad enn forventet et hjemmekontor. Vi ser at høyt utdannede yrkesaktive kvinner primært bruker mobilen til underholdning, å holde kontakten med venner og familie, og for å få en pause fra sin ellers travle hverdag», sier Dr. Erica Gibson, som leder Produkt og Kundeinnsikt i Telenor Group.

Kilder:


Mer fra “Lest siden sist”

Fant ikke noen innlegg.

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. Og ja, Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: