Dataforeningen jakter på den smarteste smartby-løsningen i landet, og ønsker tips og nominasjoner innen fristen 20. februar.

Stina Birkeland er primus motor i Dataforeningens faggruppe for smarte byer. Hun og juryen ønsker å gi heder og ære til de som lager smarte løsninger for smarte byer.

Høyt prioritert

Stina Birkeland

Faggruppen er en av de nyeste i foreningens flora av eksperter innen ulike områder. Den ble opprettet i 2017, og ledes av nettopp Stina Birkeland, som til daglig er rådgiver og forretningsutvikler på dette feltet i Sopra Steria.

Statens Vegvesen, Telenor, Microsoft og Cisco er representert i styret.

Å gjøre byene våre smartere er høyt prioritert internasjonalt, og det er et vell av kåringer rundt i verden av de smarteste byene. Ofte kommer New York, London og Singapore høyt opp.

Men norske byer er ikke akkurat dumme de heller.

— Oslo ligger langt fremme på verdensbasis, sier Stina, og nevner blant annet det faktum at bussholdeplassene til Ruter forteller deg i sanntid når neste buss kommer som et eksempel.

—  Vi leder også an når det gjelder infrastruktur og 4G, som begge deler er viktig elementer for en velfungerende smart by, sier hun.

Hun og Dataforeningen mener at de mange dyktige virksomhetene som utvikler og leverer smartby-løsninger fortjener oppmerksomhet.

– Det er derfor vi etablerer denne konkurransen, sier hun.

Teknologi ikke et mål

Digital teknologi er viktig for å realisere smarte byer, men ikke det viktigste.

– Teknologi i seg selv er ikke målet, kun et middel for å oppnå konkrete mål for menneskene i byene, sier Stina.

Hensikten er at byen blir et bedre sted å leve, bo og arbeide i. Det handler også om å utnytte felles ressurser optimalt, øke produktiviteten og redusere klima- og miljøproblemer.

Når juryen ser etter smartby-løsninger ser de etter løsninger som bidrar til at disse målene nås. Dette kan være løsninger innenfor helse, samferdsel, bygninger, infrastruktur eller andre verdidrivende tjenester.


– Et eksempel på gode smartby-løsninger er tjenester som forenkler samhandling og deling av ressurser, sier Stina. – Tjenester som utnytter sanntidsdata fra mange typer datakilder, er et annet eksempel på typiske smartby-løsninger.

Løsninger som ble lansert i 2017 kan nomineres. Det samme kan løsninger som har blitt lansert tidligere, men som har fått et stort gjennombrudd i 2017.

Smarte byer er også tema for et av sporene på Software 2018.

Juryen for beste smartby-løsning

Juryen er slagkraftig, og består av dyktige fageksperter og meningsytrere på dette samfunnsmessig viktige området.

  • Robert Steen, finansbyråd i Oslo
  • Terje Wold, leder i Dataforeningen
  • Bente Sollid Storehaug, adm dir i Wizaly Norge
  • Bernt Reitan Jenssen, adm dir i Ruter
  • Lauga Oskarsdottir, leder i Startuplab

Mer informasjon


Tidligere i år var det fredag morgen-samling om temaet i Dataforeningen:


Oppslagsfoto: Pixabay CC BY 3.0. Artikkelen er skrevet for Den Norske Dataforening og originalt publisert på deres nettsider. 

Litt klokere hver tirsdag

Jeg er Paal. Paal Leveraas. Jeg ønsker å gå til sengs hver kveld litt klokere enn jeg våknet om morgenen. Hver dag. Og hver tirsdag sender jeg ut Tirsdag morgen med det viktigste jeg har lært til abonnentene. Du kan bli en av dem.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This

Delt glede = dobbel glede. Hvis dette ga deg noe, gi det videre!

%d bloggere liker dette: