Tillit er den gamle oljen

Data er kanskje den nye oljen. Men tillit er den gamle. Det er både ditt og mitt ansvar å passe på at vi ikke bruker den opp.