Jeg fant jeg fort ut at jeg er det jeg kaller «corporate animal», sier Katja Lehland. Ukens HR-profil har base i Kristiansand, og trives best når hun har tusenvis av kolleger.

Her er en gåte: Et industriselskap eid av kinesere med tysk styreleder, finsk HR-direktør og hovedkontor i Oslo. Produktene finner du igjen i alt fra mobiltelefoner til air bags. Hvilket selskap er dette? 

Hvis du gjettet Elkem gjettet du riktig. Ikke alle vet at den tradisjonsrike, norske industrivirksomheten siden 2011 eies av det kinesiske industrikonglomeratet Bluestar, som igjen eies 80 prosent av det statseide ChemChina.

Siden Bluestar overtok Elkem har Elkem kjøpt en rekke andre selskap rundt i verden. Sist inn var Fesil i Rana. Men Elkem har verk og salgskontorer i hele verden fra Nord- og Sør Amerika, til Europa og Asia. Deres nyeste divisjon Bluestar Silicones International, som ble en del av Elkem i 2015, eier også virksomheter over hele verden.

Det kinesiske eierskapet fungerer meget bra, skal vi tro ukens HR-profil, Elkems global Senior Vice President, HR, Katja Lehland.

— Det er meget positivt for Elkem, sier hun. — Våre eiere er industrielle, tenker langsiktig og er profesjonelle, sier Katja. — De følger opp selskapet gjennom styret, og våre ansatte har nok ikke merket så mye annet enn at vi har vokst mye siden 2011, og at vi leverer svært gode resultater.

— Har kineserne et ufortjent dårlig rykte?

— Har de så dårlig rykte, da? Jeg har jobbet med kinesere i mange år. Hvis du ikke tenker på mange år tilbake med dårlige billige kinesiske varer, så opplever ikke jeg at kineserne har et dårlig rykte.

Bluestar kom inn på eiersiden rett etter at den politiske «istiden» mellom Norge og Kina startet i 2010, da Nobel-komitéen tildelte fredsprisen til Liu Xiaobo. Vi  jo spørre:

— Hvordan påvirket bråket omkring Nobel-prisen dere?

— Svært lite, egentlig. Det var en stund vanskeligere å få visum. Så har vi hatt noen episoder hvor verksbesøk ble avlyst fra kinesisk side fordi politikere skulle være med. Ellers ingenting.

Katja har 100-150 reisedager i året. Hennes typiske arbeidsdag tilbringes gjerne i fly og hotellrom.

– Siden Elkem har verk og enheter på alle kontinenter, innebærer min typiske arbeidsdag reising. Det kan være en kort tur til et av våre verk i Norge eller Europa, men også en lengre reise til enten Asia, Sør- eller Nord Amerika. Agendaen på mine besøk er typisk deltagelse i et styremøte hvor vi følger opp enhetens måloppnåelse og diskuterer planer og strategien videre. Jeg kombinerer alltid disse styremøtene med oppfølgning av HR lokalt og oppfølgning og lederstøtte til den lokale verkssjefen og ledergruppen.

Katja er født og oppvokst i Finland. 21 år gammel forlot hun hjemlandet, og har aldri vendt tilbake annet enn for besøk. Hun studerte i København, og tok jobb hos Nokia i Danmark. Hun har også jobbet for det sveitsiske Schindler og det britiske United Biscuits.

For 11 år siden begynte hun i Elkem og slo seg ned i Kristiansand med sin sørlandske ektemann og to små unger.

– Jeg traff min mann da jeg jobbet i København, forteller hun. – Vi har dratt hverandre rundt i verden på ulike jobber og byttet på å være hjemme. Til slutt valgte vi å slå oss ned her i Kristiansand. Mannen min er fra Grimstad, men jeg insisterte på at det i det minste måtte bli Kristiansand for oss. Jeg trives godt med det, men må nok innrømme at det kanskje ikke hadde vært helt det samme om jeg ikke hadde min internasjonale jobb. Alt er jo så fantastisk enkelt i en såpass liten by. Uansett hvor jeg skal, tar det 15 minutter med min el-bil.

«Alt er jo så fantastisk enkelt i en såpass liten by. Uansett hvor jeg skal, tar det 15 minutter med min el-bil.»

– Hvis du skulle velge en kultur, norsk, finsk eller noen av de andre du har levd i, hvilken er din favoritt?

– Jeg er nok ganske omstillbar. Jeg lærer lett språk, og i dag føler jeg meg mer hjemme i den norske kulturen enn den finske. Jeg tenker på norsk. De finske røttene er der selvfølgelig, og det er en stolt arv jeg er glad for å ha med meg, men jeg har jo ikke bodd der på nesten 30 år.

– Hvilke reiseplaner har du nå?

– Trondheim, Oslo og Sør-Afrika. Så blir det en tur til Kina snart igjen.

– Du oppdrar barna dine via Skype?

– Ha-ha, nei så galt er det absolutt ikke. Jeg er på grensen til plagsomt sterkt til stede for dem når jeg er hjemme. Familiemiddager står høyt i kurs, og jeg er dypt engasjert i skole og aktiviteter. Men i årenes løp har jeg reist mye og har nok også kjent på dårlig samvittighet. Til gjengjeld kan barna i dag snakke både finsk, dansk, tysk og fransk i tillegg til norsk og engelsk, så de får noe nyttig med seg.

«I dag føler jeg meg mer hjemme i den norske kulturen enn den finske. Jeg tenker på norsk.»

— De sier du har gjort store ting med HR i Elkem, at du har omformet HR totalt. Hva handler det om?

– Det er hyggelig at noen har sagt det. Da jeg kom til Elkem for elleve år siden var vi HR-messig et meget norsk selskap. Utestasjonering for eksempel handlet bare om å sende nordmenn ut i verden uten å tenke på at vi hadde en stor global organisasjon med mye kompetanse også andre steder enn i Norge.Jeg har fått være med på å endre tankesettet og det er meget viktig for meg at vi aldri snakker HR uten å snakke virksomhetsstrategi og bedriftens mål. Hva er det den aktuelle enheten, verket, divisjonen, lederen eller teamet skal oppnå? Det er det som danner grunnlaget for alt HR skal foreta seg. HR er en hjelpekjede til verdiskaping og driver av organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling i Elkem.

– Min viktigste oppgave er å oversette forretningsstrategien til HR-strategi. Det er en klar forutsetning at jeg og mitt HR-team forstår business, og at alt som HR foretar seg skal bidra til verdiskaping og implementeringen av forretningsplaner og strategi.

– Hvordan og hvorfor ble du i første omgang tiltrukket til HR?

– I ung alder sto jeg overfor et valg i et selskap som hadde vokst og nådd den størrelsen at man trengte en HR-ansvarlig. Min leder gav meg valget: jobbe med HR eller «gå business-veien» for eksempel innen salg eller økonomi. Jeg valgte HR.

– Grunnen er ganske enkelt at jeg trives godt med å jobbe med mennesker, finne løsninger som motiverer både ledere og medarbeidere i sine oppgaver – og jeg hadde også funnet ut at jeg var ganske god til det. God til å virkelig lytte til folk, og sammen med dem finne veien videre.

– Hvordan har veien til der du er i dag vært?

– Jeg tror man blir god til det man liker, finner interessant og utfordrende. Jeg er så heldig at jeg er blitt headhuntet til alle mine jobber og har, siden jeg tok valget, jobbet i tre store internasjonale konsern med 40-60.000 ansatte, med HR-ansvar for enten de nordiske landene, Europa eller globalt.

– Jeg hadde også en kort periode som konsulent. I den tiden fant jeg fort ut at jeg er det jeg kaller «corporate animal». Jeg trives med å forstå business og basert på det sette retning og mål for HR og stå ansvarlig for faktisk også levere og gjøre det jeg har sagt at vi skal gjøre. Som konsulent analyserer man situasjonen utenfra, gir gode råd og går. Det er ikke noe for meg.

«Jeg trives med å forstå business og basert på det sette retning og mål for HR og stå ansvarlig for faktisk også levere og gjøre det jeg har sagt at vi skal gjøre.»

– Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå?

– Vi har mye fokus på kontinuerlig forbedring i Elkem. Elkem er konkurranseutsatt globalt i en syklisk industri, og det krever at organisasjonen vår og hver ansatt hver dag leter etter potensialer og forbedringsmuligheter. Utfordringen for HR i dette er å utvikle ledere, ansatte, en organisasjonsform og en bedriftskultur som ikke «går lei» og mister gnisten og fokuset på kontinuerlig forbedring.

– Videre er det et viktig fokusområde for oss å ivareta de kritiske kompetansene i Elkem. Her må vi tenke globalt, identifisere både hva som er kritisk og sørge for nødvendig kompetanseoverføring og utvikling.

– Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer over en 3-5 års horisont?

– Å sørge for at vi utnytter ressursene optimalt. Vi har mye kompetanse i selskapet, men den kan være både geografisk og demografisk feil dimensjonert. Da er det viktig at HR tenker langsiktig og igjen; kjenner til og forstår forretningsstrategien. På den måten kan vi sørge for at de nødvendige kompetansene er tilgjengelige på rett nivå og «mengde», til rett tid og rett sted – globalt.

– Har du en spesialisering i HR? I så fall, hva er det viktig for oss andre å vite om denne spesialiseringen?

– Jeg er nok en generalist i kraft av min fortid som leder for diverse HR-funksjoner. Har derfor vært bort i alle HR-disipliner og har også opparbeidet meg en ganske solid internasjonal erfaring, siden jeg har både jobbet og bodd i mange land etter hvert.

– Hva er det beste ved jobben din?

– Alle utfordringene som et internasjonalt konsern møter i denne evig forandrende verden. Det er utrolig interessant og motiverende å jobbe med dyktige mennesker i alle typer funksjoner fra drift og produksjon til FoU til salg og markedsføring, og med mennesker fra hele verden med all det kulturelle mangfoldet det bringer med seg.

– Hva liker du minst?

– Jeg er nok ikke så begeistret for det administrative som HR også må ta seg av. De administrative tjenestene må selvfølgelig alltid være korrekt levert med høy kvalitet og hastighet. Jeg har heldigvis en HR organisasjon med dyktige spesialister, som ivaretar disse oppgavene, men noe administrasjon havner hos meg også.

– Hvorfor er HR viktig?

– Jeg har vært innom dette allerede – men det er nå slik at det er mennesker som implementerer strategier. Disse menneskene skal være kompetente og motiverte, og det er linjeledelsens ansvar. HR er en viktig støttespiller for linjeledelsen og HR må også tenke langsiktig og utvikle organisasjonen, ledere og ansatte til å være i stand til å levere på bedriftens mål.

– Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

– Du må ha en høy grad av personlig integritet og ønske og evne til å forstå den businessen som din bedrift driver med. Fokuserer du på de to tingene, vil du kunne utvikle deg innen HR og nå langt. Du må være god til å lytte, og så må du være løsningsorientert, slik at du sammen med dine kunder, det vil si ansatte og ledere i din organisasjon, finner veien videre også i noen ganger krevende og fastlåste situasjoner.

– Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

– Hilde Aasheim, Hydro. Nå divisjonsansvarlig, har tidligere også jobbet innen HR.

— Det er notert.

«Du må ha en høy grad av personlig integritet og ønske og evne til å forstå den businessen som din bedrift driver med.»


avatar

Katja Lehland

VP Human Resources, Elkem AS

Nåværende: VP, Human Resources, Elkem AS
Tidligere: Agder Energi, Elkem AS, Silicon Materials, Schindler Elevator Corporation
Arbeidserfaring
2011 –> i dag: Senior Vice President Human Resources and EBS (Lean), Elkem AS
2012 – 2015: Styremedlem, senere nestleder i styret, Agder Energi
2009 – 2011: HR-direktør, Elkem AS, Silicon Materials
2006 – 2009: HR manager, Elkem AS, Materials
2004 – 2006: Nordic HR Manager, Schindler Elevator Corporation
1998 – 2000: Nordic HR Director, United Biscuits
1991 – 1998: HR Manager, Scandinavia, Nokia Telecommunications

Denne artikkelen inngår i serien HR Norges HR-profiler og er skrevet for og opprinnelig publisert på HR Norges nettsider. Se under for flere intervjuer fra denne serien, som ble startet høsten 2015.


HR-profiler

— «Annerledes» er livet mitt i et nøtteskall

— «Annerledes» er livet mitt i et nøtteskall

– Jeg har aldri vært med i et styre før, så dette blir nytt for meg, forteller HR Norges nye ... Les mer
Laila (67) hoppet av topplederjobb som 55-åring. «Det ble for lett»

Laila (67) hoppet av topplederjobb som 55-åring. «Det ble for lett»

Ta en doktorgrad? Videreutdanning? Utvide virksomheten? Som mange andre lurer Laila på hva hun skal bli når hun blir stor ... Les mer
Magne har «den viktigste HR-jobben i Norge». Og antagelig de største utfordringene

Magne har «den viktigste HR-jobben i Norge». Og antagelig de største utfordringene

Selv var han intet skolelys. Han modnet sent, og en lærer måtte ta et verbalt ´kraftig tak i nakken´ for ... Les mer
Vidar Lødrup detaljstyrer aldri. Unntatt når han gjør det

Vidar Lødrup detaljstyrer aldri. Unntatt når han gjør det

Jeg har alltid jobbet i komplekse virksomheter, men denne tar kaka, sier direktør HR og administrasjon Vidar Lødrup. Månedens HR-profil ... Les mer
Fra ´tyngdekraftansvarlig´ til kontinuerlig forbedrer ved Mjøsa

Fra ´tyngdekraftansvarlig´ til kontinuerlig forbedrer ved Mjøsa

Før surfet ingeniørene på oljeflak over Nordsjøen. I dag seiler de heller på Mjøsa. — For ikke lenge siden slet ... Les mer
Manuelas mission impossible

Manuelas mission impossible

HR Norges HR-profiler har et bredt spenn. Vi har møtt HR-direktører som er blitt toppledere, og vi har møtt toppledere ... Les mer
Loading...


Denne artikkelen er skrevet for en partner på innholdsproduksjon, og er vanligvis originalt publisert i kundens egne kanaler. Gjengitt her etter avtale. Her er noen flere slike artikler.

Mangfoldsjefen på Sotra

Mangfoldsjefen på Sotra

Tone Polden Lunde er sjef for mangfold i oljebransjen. Dette intervjuet er gjort for HR Norges serie av HR-profiler ... les mer
Digitaliseringskonsulentene som tok sin egen medisin

Digitaliseringskonsulentene som tok sin egen medisin

QVARTZ er en raskt voksende utfordrer til selskap som McKinsey og Boston Consulting Group. De gir blant annet råd om ... les mer
Harde fakta om myk konferanse

Harde fakta om myk konferanse

I februar arrangeres Software 2019. Det er sannsynligvis Norges mest tradisjonsrike IT-konferanse. Det er mer enn 30 år siden den ... les mer
Lederutvikling med en smak av Mjøsa

Lederutvikling med en smak av Mjøsa

Han representerer en ny rase lederutviklere og motivatorer som herjer med tilhørerne så de ikke bare rister av latter, men ... les mer
Telenor har realitetssjekket betydningen av engasjement. Her er de overraskende resultatene

Telenor har realitetssjekket betydningen av engasjement. Her er de overraskende resultatene

Spør du konsulenter om hva som skal til for at folk skal levere, får du fort høre at den viktigste ... les mer
Hannes transformasjon: Sidelengs og opp, fra Holmestrand til Rio. Nå transformerer hun HR i Hydro

Hannes transformasjon: Sidelengs og opp, fra Holmestrand til Rio. Nå transformerer hun HR i Hydro

Møt HR-direktør Hanne Karine Simensen og hennes opplevelser gjennom mange år med HR i Hydro ... les mer
Britisk professor: Klassiske lederegenskaper blir irrelevante

Britisk professor: Klassiske lederegenskaper blir irrelevante

For første gang står vi i en situasjon hvor de som leder oss ikke har den kompetansen som kreves, sier ... les mer
Simon Elvnäs (pressefoto - Volante.se)

Simon Elvnäs filmet ledere som leder. Det han fikk se var oppsiktsvekkende

Ineffektiv ledelse koster oss milliarder av kroner. Men ledere ser ikke sin egen ineffektivitet. Simon Elvnäs filmet dem, slik at ... les mer
Torbjørn Buer: Å se seg selv utenfra, og andre innenfra

Torbjørn Buer: Å se seg selv utenfra, og andre innenfra

Kirkens Nødhjelp var i krise. Men hanen måtte gale tre ganger før Torbjørn Buer forstod at han var redningsmannen. — ... les mer
Loading...

 

Alltid på en tirsdag

«Jeg har fått en slags tirsdagsforventning», sa en abonnent. Og ja, Tirsdag morgen er antagelig en smule vanedannende, men gode vaner kan man gjerne legge tll seg. Skaff deg selv en god ukentlig vane i dag — rett i din innboks! Alltid på en tirsdag, men aldri ellers i uka.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This