En rettlinjet, stabil karriére er like avlegs som en Rolodex, faststlår The Economist i en artikkel som går i dybden på livslang læring.

En av konklusjonene er at de nye mulighetene for læring som tilbys via elektroniske medier, passer best for de som allerede er gode til å lære. 80 prosent av de som tar kurs på Coursera har allerede en grad, skriver magasinet.

It is easy to say that people need to keep learning throughout their careers. The practicalities are daunting. When education fails to keep pace with technology, the result is inequality. Without the skills to stay useful as innovations arrive, workers suffer—and if enough of them fall behind, society starts to fall apart.

via Equipping people to stay ahead of technological change | The Economist

Litt klokere hver tirsdag

Jeg er Paal. Paal Leveraas. Jeg ønsker å gå til sengs hver kveld litt klokere enn jeg våknet om morgenen. Hver dag. Og hver tirsdag sender jeg ut Tirsdag morgen med det viktigste jeg har lært til abonnentene. Du kan bli en av dem.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This

Delt glede = dobbel glede. Hvis dette ga deg noe, gi det videre!

%d bloggere liker dette: