Du kaller deg en leder?

Men har du lederskap?

Det er forskjell på å være en leder og å vise lederskap. Er du en leder, er du tildelt en rolle. Lederskap er en måte å leve på.

Du trenger ikke å ha en ledertittel for å vise lederskap, like lite som du trenger å være en prest for å vise barmhjertighet.

Det er en holdning, eller snarere et sett holdninger. Og det er ikke forbeholdt mennesker med ledertittel. Lederskap er en dyd av nødvendighet for alle som ønsker å leve sitt liv, heller enn bare å være med på reisen.

James Kouzes og Barry Posner startet på 80-tallet et prosjekt med henblikk på å avdekke hva lederskap består av. De har studert helt “vanlige” mennesker – gründere, ledere for småbedrifter, mennesker med sterke hjertesaker de slåss for.

Gjennom sine studier har de avdekket fem hovedområder hvor lederskap kommer til syne.

  • En leder skal være en god rollemodell. Vi beundrer ledere som tror sterkt på en sak, det være seg Martin Luther King eller Aung San Suu Kyi. Troverdige ledere står for det de tror på og har klare verdier og prinsipper. De lever hva de lærer, for de vet at handling taler sterkere enn ord. Dette er grunnlaget for respekt og tillit.
  • Ledere skaper attraktive fremtidsbilder og inspirerer andre til å dele sin visjon. Alle suksesser – og fiaskoer – starter med en drøm, en visjon av fremtiden. Men å drømme er ikke nok, det kreves også en evne til å dele visjonen med resten av organisasjonen, slik at det blir en visjon alle deler.
  • Ledere gir rom for innovasjon og utfordrer gjerne etablerte sannheter. Det betyr ikke at du selv må finne på alt, men at du lytter, er nysgjerrig og er villig til å stille spørsmålstegn ved det som er opplest og vedtatt. Ledere ser nye muligheter i egne rekker, men også basert på hva kunder, konkurrenter og andre utenforstående gjør.
  • Ledere tilrettelegger slik at resultater kan skapes gjennom andre. Store drømmer realiseres ikke bare gjennom handlingene til én person. Det krever samarbeid, tillit og sterke relasjoner. Det krever villighet til å delegere ikke bare oppgaver, men også beslutningsmyndighet, slik at medarbeidere får mulighet til å vokse med sine oppgaver. Gode ledere sier oftere “vi” enn “jeg”.
  • Ledere appellerer til hjertene til sine medarbeidere. De oppmuntrer til å gå den siste mila, anerkjenner god innsats og feirer seire sammen med sine medarbeidere.

Lederskap er ikke noe som er forbeholdt noen få utvalgte “fødte” ledere. Lederskap kan læres. I siste instans handler det om klassiske verdier som integritet, disiplin, omtanke og et åpent sinn.

Lederskaputvikling er selvutvikling. Snekkeren har hammer og spiker, pianisten sitt piano og regnskapsføreren sitt regnskapsprogram. Som leder har du bare deg selv. Du er verktøyet det skal bygges med, du er instrumentet det skal lokkes vakker musikk ut av.

Det er en tøff jobb, men noen må gjøre den.

“Noen”, det er deg.

Litt klokere hver tirsdag

Jeg er Paal. Paal Leveraas. Jeg ønsker å gå til sengs hver kveld litt klokere enn jeg våknet om morgenen. Hver dag. Og hver tirsdag sender jeg ut Tirsdag morgen med det viktigste jeg har lært til abonnentene. Du kan bli en av dem.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: