For første gang foreligger det tall på omsetningen av elektronisk innhold i Norge. Tallene er oppsiktsvekkende store. e-innholdsbransjen er større enn bergverksindustrien og nærmer seg omsetningvolumer til tekstil- og konfeksjonsindustrien, samt leveranser av tjenester til oljeindustrien.

Rapporten og tallene er utarbeidet av InfoSector as på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet. Tallene er basert på offisielle regnskapstall fra 195 bedrifter innen medie- og IKT-næringen. En referansegruppe med bl.a. eForum, Mediebedriftenes Landsforening, INMA, Nettforum og IKT-Norge har estimert andelen av bedriftenes omsetning som er relatert til omsetning av elektronisk innhold.

Som elektronisk innhold (e-innhold) regnes i denne rapporten som ”dokumenterte estimater av næringsinntekter fra salg av tekst, lyd, animasjon, bilde eller en kombinasjon/serie av disse – beregnet for distribusjon i elektronisk format (offline og online)”.

e-innholdsbransjen omfatter rundt 5,3 mrd kr i inntekter til norske foretak fra webannonser (1,3 mrd kr), digitale tjenester og medieobjekter som næringsinformasjon, musikk, bilder, film (2,3 mrd kr.), den digitale delen av radio- og kringkastingsvirksomheten (1,4 mrd kr.) samt andre aktiviteter som ikke er plassert i disse 3 hovedgruppene.

e-innholdsomsetningen kommer fra et utvalg på 195 norske foretak. Disse har i snitt en estimert andel på 24% omsetning fra salg av elektroniske produkter og tjenester. Daglig leder Bård Krogshus i InfoSector, uttaler at man har valgt foretak som har antatt minst 5% eller minimum 500.000 kr av sin omsetning fra salg av e-innhold i 2003.

InfoSector fremhever at undersøkelsen viser at e-innholdsbransjen er overraskende stor, kompleks i form av deltakere fra mange bransjer og med et stort vekstpotensiale. Norge har gode gode tekniske forutsetninger til å gjøre e-innhold til en ny vekstnæring men trenger bedre forretningsmodeller og løsninger for rettighets- og avgiftsproblematikk, avtaleverk, tilgang til offentlig informasjon, klareringstjenester m.m., uttaler Krogshus.

Elektronisk innhold har lave eller ingen transportkostnader over internett og egner seg godt som råvarer for utvikling av nye tjenester eller ny sammenstilling av eksisterende innholdselementer til nye, verdifulle kunnskapsbaserte tjenester. Effektiv utnyttelse og gjenbruk av store mengder med eksisterende digitalt innhold er begrenset av juridiske, økonomiske, tekniske og organisasjonsmessige forhold. Dette er et hinder for norsk konkurransekraft på området.


For en tid tilbake var det rimeligere å kjøpe digitale kartdata over Norge fra Russiske leverandører enn fra Statens kartverk. Jeg håper vi ser både truslene og mulighetene i dette bildet, sier Krogshus.

Norge har mange dyktige, innovative og relativt ukjente bedrifter som ser de internasjonale mulighetene i dette bildet. Eksepelvis har vestlandet fostret e-innholdsbedrifter som Artpages International (grossist for elektronisk musikk til bl.a. Kina), IntraHouse (nyheter via mobiltelefonen) og Peak Broadcast Systems. Sistnevnte vant nylig Eksportprisen for Hordaland for sin systemer for produksjon av TV-grafikk under navnet Vizrt. Disse er eksempler på små, men ekspansive e-innholdsbedrifter som utnytter internasjonale markedsmuligheter med sine mediateknologiløsninger.

På Nordiske Mediedager i Bergen 11.-13. mai arrangeres en sesjon kalt eMatch.no for medie- og IT-bedrifter som ønsker hjelp til internasjonal innovasjons- og prosjektsøknadsprosesser for EU- og EUREKA-godkjennelse. Her skal bl.a. Nokia og Microsoft demonstrere nye teknologiplattformer som kan bistå SMB’er (små- og mellomstore bedrifter) til å utvikle nye e-innholdsløsninger for et internasjonalt marked.

Rapporten om den norske e-innholdsbransjen vil bli presentert på eMatch-delen av Nordiske Mediedager.

Litt klokere hver tirsdag

Jeg er Paal. Paal Leveraas. Jeg ønsker å gå til sengs hver kveld litt klokere enn jeg våknet om morgenen. Hver dag. Og hver tirsdag sender jeg ut Tirsdag morgen med det viktigste jeg har lært til abonnentene. Du kan bli en av dem.

Fantastisk! Sjekk mailen din for en ekstra bekreftelse. Så ses vi på tirsdag.

Pin It on Pinterest

Share This
%d bloggere liker dette: