Du vet sikkert hva bedriften din gjør. Du vet forhåpentligvis også hvordan den gjør det. Men hva er din bedrifts hvorfor?

Den som har et «hvorfor» å leve, kan utstå et nesten hvilket som helst «hvordan», observerte Sigmund Freud i sin tid. Dette temaet er også sentralt i Viktor Frankls berømte bok «Man’s Search for Meaning».

Frankl reflekterer over forskjellen på de som overlevde konsentrasjonsleirene, og de som bukket under. Han så menneskets søken etter mening som den sterkeste drivkraften vi har, og den som holdt liv i de overlevende. Det er dette «hvorfor» som gjorde at de utstod et hvilket som helst «hvordan».

Denne erkjennelsen ligger i bunn, bevisst eller ubevisst, hos suksessrike bedrifter og ledere. De vet at kundene i mindre grad kjøper hva du gjør, enn hvorfor du gjør det.

På TED.com kan du nå laste ned et foredrag av Simon Sinek (se video annet sted på siden), hvor han forklarer forskjellen på Apple og Dell, på gode og dårlige ledere, med tre sirkler inni hverandre. Ytterst er «hva», i midten er «hvordan» og innerst «hvorfor».

Både Dell og Apple lager datamaskiner (hva). De lager dem effektivt og rasjonelt, og med en utmerket kvalitet (hvordan).

Dette er hva Dell forteller sine kunder:

«Vi lager datamaskiner, og de er prisgunstige, raske og av god kvalitet. Vil du kjøpe en?»

Michael Dell

Dell starter ytterst i sirkelen, og jobber seg innover. Når de eventuelt kommer inn til kjernen, har lytterne mistet tråden.

Når Steve Jobs går på scenen, starter han innerst i sirkelen. Apple kommuniserer at:

«I alt vi gjør, utfordrer vi status quo. Vi tror på å tenke annerledes. Måten vi utfordrer status quo er å lage produktene våre med et flott design, enkle og brukervennlige. Vi lager tilfeldigvis gode datamaskiner. Vil du kjøpe en?»

Steve Jobs

Dell selger datamaskiner, Apple selger verdier. Dell snakker til fornuften, Apple snakker til følelsene.

Gode ledere, inspirerende talere og gode reklamekampanjer kommuniserer på samme måte. De snakker først og fremst til følelsene. Du er ingen leder hvis ingen følger etter deg, og ingen vil følge etter deg hvis de ikke har en grunn til det. Lønna er en grunn, men effekten er avhengig av jevnlig påfyll. Ved å appelere til de dypere verdiene i den enkelte, skapes også en dypere forankring. Lidenskap er smittsomt.

Sineks tanker kan se ut som en repakketering av en klassisk visjonsprosess. Visjon er bedriftens hvorfor, misjon er hvordan, og handlingsplanen er hva. Innovasjonen ligger kanskje i forenklingen. Der visjoner skaper avstand og fremmedgjøring hos den enkelte, er svaret på spørsmål som «hvorfor gjør du det du gjør» langt sterkere forankret i den enkeltes hjerte og innvoller.

Så hva vil du gjøre for å finne ditt hvorfor?

Hvorfor?

Ditt hvorfor handler om årsaken til at din bedrift eksisterer. Grunnen til at du står opp av sengen om morgenen. Virksomheter med et tydelig hvorfor har mer lojale kunder, er mer lønnsomme, har større trivsel og er i stand til skape suksess gang på gang. Det handler om hvordan folk tenker og handler, og derfor kan det læres. Når du og dine kolleger ikke først og fremst er opptatt av hva dere gjør, men heller om hvorfor dere gjør det, har dere kommet langt.

Hvordan?

Når du kjenner ditt hvorfor, har du et startpunkt. «Hvordan» handler om strategiene, prinsippene og veikartene du tar i bruk for å realisere ditt hvorfor. Å kjenne sitt hvordan er essensielt når du skal rekruttere eller danne partnerskap med andre.

Hva?

Når du har tegnet kartet du vil følge i jakten på ditt hvorfor, er handlingens time kommet. Et hvorfor er bare en drøm dersom det ikke omsettes i konkret handling. Ved å starte med hvorfor og hvordan har du alltid en referanseramme for å avsjekke om de minuttene og sekundene som er ditt liv fylles med handlinger som faktisk bringer deg videre.

Inspirasjon og kilder: TED.com og «Start with why» av Simon Sinek.

Loading...

 

Paal Leveraas on EmailPaal Leveraas on FacebookPaal Leveraas on InstagramPaal Leveraas on LinkedinPaal Leveraas on Twitter
Paal Leveraas
Coach. Skribent. Foredragsholder. @ Leveraas AS
Paal Leveraas er gründer i Leveraas AS, et selskap som jobber med ledere for å utvikle trygghet og selvtillit slik at du raskere kan tre inn i rollen som den lederen du ønsker å være, og som dine medarbeidere, kolleger og ledere trenger at du er.

Litt klokere hver tirsdag?

Tirsdag morgen som ukebrev er en ukentlig mental vitamininnsprøytning rett i din innboks, ofte med en liten ekstra vri spesielt for deg som abonnerer. Her kan du melde deg på. Dette vil kun bli brukt til å sende deg ukebrevet.

Gratulerer! Du står på listen. Ses på tirsdag!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This