Makt og slakt Hvordan snakke om det unevnelige?

Makt og slakt Hvordan snakke om det unevnelige?

Ord har ulik tyngde. Et av de sterkeste, mest skjebnetunge ordene i det norske språket er «makt». For mange er det ladet med negative assosiasjoner. 

Det foregår for tiden en maktkamp i spaltene til Dagens Næringsliv. Den ble utløst av samfunnsøkonomen Eric Nævdal, som har lest en bok om ledelse og blitt opprørt over at den identifiserer makt som noe man bør tilstrebe å få dersom man er leder. (mer…)

Når fagfolk blir ledere Glem alt du har lært. Ledelse er et helt annet fag.

Når fagfolk blir ledere Glem alt du har lært. Ledelse er et helt annet fag.

Da «Johnnie» ble leder, oppdaget han at det som hadde fått ham dit ikke var det som kunne få ham videre.

Johnnie var dyktig på sitt fagområde. Karriéren gikk på skinner, med stadig større ansvar og stadig mer spennende arbeidsoppgaver.

Den siste forfremmelsen han fikk var å bli leder for en avdeling på 120 mennesker.

Da gikk det over styr.

(mer…)

Pin It on Pinterest